Chào mừng bạn ghé thăm Trang thông tin điện tử thị xã Quảng Trị.

 


 

    

Văn bản chỉ đạo, điều hành
IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
95198/TTr-HÐND12/12/2018HĐND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung,, thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2019
96..../HÐND-VP12/12/2018HĐND TXQT Phân tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 8
93226/BC-UBND10/12/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2018, kế hoạch đầu tư năm 2019
94227/BC-UBND10/12/2018UBND TXQT Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
88191/QÐ-HÐND10/12/2018HĐND TXQT Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
92225/BC-UBND10/12/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách thị xã năm 2019
91224/BC-UBND07/12/2018UBND TXQT Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chủ đề "Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị" trong năm 2017 và 2018
87218/BC-UBND05/12/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình giải quyết lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Quảng Trị
90343/BC-VKS05/12/2018Viện kiểm Sát TXQT Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã năm 2018 tại kỳ họp 8, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
83..../NQ-HÐND04/12/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
86186/HÐND-VP04/12/2018HĐND TXQT V/v lựa chọn nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 8
78215/BC-UBND04/12/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
80214/BC-UBND04/12/2018UBND TXQT Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018
79183/BC-HÐND03/12/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 8
85....../2018/NQ-HÐND03/12/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN thị xã Quảng Trị năm 2019
761307/TTr-UBND03/12/2018UBND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua các Báo cáo. Tờ trình trình kỳ họp 8, HĐND thị xã khóa VI
771305/TTr-UBND30/11/2018UBND TXQT Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
8902/BC-TA30/11/2018Toàn Án Nhân dân TXQT Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
74208/BC-UBND28/11/2018UBND TXQT Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và KNPA năm 2018
81211/BC-UBND28/11/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình triển khai sắp xếp thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị
82213/BC-UBND28/11/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã
73167/BC-CCTHADS26/11/2018Chi cục Thi hành án TXQT Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019
72198/BC-HÐND16/11/2018UBND TXQT Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp 7 đến nay, HĐND thị xã khóa VI (Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri)
70158/TB-HÐND16/11/2018HĐND TXQT Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8
75198/BC-UBND16/11/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp 7 đến nay, HĐND thị xã khóa VI
71194/BC-UBND15/11/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019 (Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri)
67148/TB-HÐND26/10/2018HĐND TXQT Thông báo Nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
68145/HÐND-VP25/10/2018HĐND TXQT Công văn về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ lấy phiếu tín nhiệm
69146/KH-HÐND25/10/2018HĐND TXQT Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, nhiệm kỳ 2016-2021
66158/BC-UBND04/10/2018UBND TXQT Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2018
65Trij1031/QÐ-UBND20/08/2018UBND TXQT Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thị xã Quảng Trị
58111/TB-LN07/08/2018HĐND TXQT Thông báo về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
59112/TB-HÐND07/08/2018HĐND TXQT Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
6036/2018/NQ-HÐND06/08/2018HĐND TXQT Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2018
6137/NQ-HÐND06/08/2018HĐND TXQT Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
6238/NQ-HÐND06/08/2018HĐND TXQT Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thị xã
6339/2018/NQ-HÐND06/08/2018HĐND TXQT Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020
6440/NQ-HÐND06/08/2018HĐND TXQT Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021
49 .... /NQ-HÐND25/07/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị Quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
50..../NQ-HÐND25/07/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021
5599/HÐND-BPC24/07/2018HĐND TXQT Báo cáo Thẩm tra Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
57102/BC-HÐND24/07/2018HĐND TXQT Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội thị xã khóa VI
5189/TTr-HÐND23/07/2018HĐND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã.
52100/BC-HÐND23/07/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã Quảng Trị lần thứ 7
56100/BC-HÐND23/07/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 7
53101/BC-HÐND 23/07/2018HĐND TXQT Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND thị xã kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 6
5488/BC-HÐND20/07/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2017
473084/UBND-NC19/07/2018UBND TXQT V/v Thông báo về triển lãm hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B
4682/TB-HÐND18/07/2018HĐND TXQT Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
48745/TTr-UBND17/07/2018UBND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án và Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
42721/TT-UBND 09/07/2018UBND TXQT Tờ Trình dự thảo Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2019-2020
43109/KH-UBND 09/07/2018UBND TXQT Báo cáo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
4478/BC-HÐND09/07/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
4198/BC-CCTHADS29/06/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
3881/BC-MTTQ-BTT27/06/2018Mặt Trận TQVN TXQT Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
39182/BC-VKS27/06/2018Viện kiểm Sát TXQT Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm 2018
2896/BC-UBND22/06/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Phục vụ Đại biểu HĐND Thị xã TXCT trước kỳ họp thứ 7)
2995/BC-UBND22/06/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND Thị xã khóa VI
26Lich Tuan 2517/06/2018HĐND TXQT Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND-UBND Thị xã
2757/TB-LN13/06/2018HĐND TXQT Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
20Lich tuan 2411/06/2018UBND TXQT Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND-UBND TXQT tuần thứ 24 (11/6-16/6/2018)
25145/CV-TCKH11/06/2018UBND TXQT Công văn về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
2185/BC-UBND08/06/2018HĐND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm 2018
3082/BC-UBND04/06/2018UBND TXQT Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA 6 tháng đầu năm 2018
2254/TB-HÐND04/06/2018HĐND TXQT Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VI
24519/KL-UBND30/05/2018UBND TXQT Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 1/1/2016 - 31/12/2017, đối với Trung tâm Phát triển Quỹ đất
4001/BC-TA25/05/2018Toàn Án Nhân dân TXQT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị

Xây dựng Đảng

Phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Kể từ ngày thành lập đến nay, thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng thật sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Xem tiếp
Kinh tế - Xã hội

UBND thị xã Quảng Trị triển khai Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước ...

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường tính pháp lý và khả năng xác thực của văn bản điện tử trong các giao dịch điện tử, UBND thị xã Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Quảng Trị. Xem tiếp
An Ninh Quốc Phòng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới

 (QT) - Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng toàn dân và mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Quảng Trị, cấp ủy và Ban chỉ huy các xã, phường, cơ quan tổ chức, đơn vị dự bị động viên (DBĐV), dân ... Xem tiếp
Văn hóa chính trị

PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
THÔNG BÁO

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Lễ hội Hoa đăng

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ