CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ


1. VĂN PHÒNG HĐND-UBND:

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Tăng

- Phó Chánh văn phòng: Ông Đinh Ngọc Vũ

- Phó Chánh văn phòng: Ông Trần HữuNguyên

2. PHÒNG VH&TT:

- Trưởng phòng: Ông Lê Ngọc Vũ

3. PHÒNG NỘI VỤ

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Nguyễn Hoàng

4. PHÒNG LĐTB&XH:

- Trưởng Phòng: Ông Hồ Minh Đạo

- Phó Trưởng phòng: Bà Thái Thị Diệu Quỳnh

5. PHÒNG QLĐT

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Quang
- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hữu Thắng

6. PHÒNG TC-KH:

- Trưởng phòng: Ông  Lê Công Vinh        

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Trác Diễm

- Phó Trưởng phòng: Ông Phan Tuấn Phúc

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hoàng

7. PHÒNG TƯ PHÁP:

- Trưởng phòng : Bà Hoàng Thị Nhi

8. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Lam Giang

- Phó Trưởng Phòng: Ông Cao Nguyên Vũ

9. PHÒNG TN-MT:
- Trưởng phòng: Ông Lê Anh Tài

- Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Ánh Sáng

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phước Chưởng                                                                                        

10. THANH TRA:

- Phó Chánh thanh tra phụ trách: Ông Lê Quang Trí

- Phó Chánh thanh tra: Ông Trần Xuân Hưởng
11. PHÒNG KINH TẾ:

- Trưởng phòng: Ông Lê Minh Châu

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Tâm

12. PHÒNG Y TẾ:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Lương Thịnh
13. ĐỘI TRẬT TỰ XÂY DỰNG:

- Đội  trưởng Đội TTXD: Ông Lê Đình Tấn

 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND THỊ XÃ

 

1. TRUNG TÂM VHTT-TDTT:

- Giám đốc: Ông Trần Trúc Liêm

- Phó giám đốc: Ông Trương Thế Hưng

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Trị

2. BAN QUẢN LÝ DA ĐTXD:

- Trưởng ban: Ông Dương Đình Hiếu

3. ĐÀI TRUYỀN THANH:

- Trưởng đài: Bà Văn Thị Ngọc Lan

4. BAN QUẢN LÝ CHỢ:

- Trưởng ban: Ông Đặng Xuân Trường

- Phó Trưởng ban: Ông Đoàn Kim Thanh

- Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Diệu Hương

5. TRUNG TÂM DS-KHHGĐ:     

- Giám đốc: Ông Lê Văn Khánh

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền

6. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - GD THƯỜNG XUYÊN:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Cường

- Phó Giám đốc: Ông Lê Vĩnh Hà
- Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Niệm

7. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT:

- Giám đốc: Ông Văn Ngọc Bình

8. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ:

Chủ tịch: Ông Lê Phương Bắc 

Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thủy

9. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP:

- Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu

Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu