STT
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ
1                   
 
Nguyễn Hữu Thắng                                                Chủ tịch HĐND 
2
 
Lê Bá Truyền Phó Chủ tịch HĐND
3
 
Nguyễn Đức Phong Phó Chủ tịch HĐND
4 Võ Hải Linh
 
Trưởng Ban Pháp chế
 5  Đoàn Minh Hải
 
Phó Trưởng ban Pháp chế 
 6  Bùi Thị Hồng Loan Trưởng ban KT-XH
 7
 Nguyễn Duy Tuấn
 
Phó Trưởng ban KT-XH
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy