STT
 
HỌ VÀ TÊN
 
CHỨC VỤ
1                   
 
Nguyễn Hữu Thắng                                                Chủ tịch HĐND 
2
 
Lê Bá Truyền Phó Chủ tịch HĐND
3
 
Nguyễn Đức Phong Phó Chủ tịch HĐND
4 Võ Hải Linh
 
Trưởng Ban Pháp chế
 5  Đoàn Minh Hải
 
Phó Trưởng ban Pháp chế 
 6  Bùi Thị Hồng Loan Trưởng ban KT-XH
 7
 Nguyễn Duy Tuấn
 
Phó Trưởng ban KT-XH
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ