Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”


Ngày cập nhật: 07/04/2015 2:23:42 CH

I. Tên thủ tục: Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

II. Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ Thị xã Quảng Trị

III. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tập thể có yêu cầu làm thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ Thị xã Quảng Trị.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

          - Thành phần Hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng (theo mẫu);

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của cấp trình khen;

- Số lượng Hồ sơ: 01 bộ.

          Bước 2. Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ theo quy định. Nếu kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: hướng dẫn làm lại hồ sơ theo đúng yêu cầu. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì chuyên viên phụ trách viết giấy biên nhận.

- Tổ chức họp thẩm định hồ sơ, Hội đồng TĐKT trình UBND Thị xã xét khen thưởng và thông báo các trường hợp được khen thưởng và không được khen thưởng. Thơi gian thực hiện: 03 ngày làm việc

- Hội đồng TĐKT tham mưu Chủ tịch UBND Thị xã ký Quyết định khen thưởng và Giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến. Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc.

Bước 3. Tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến đến nhận Quyết định và Giấy chứng nhận tại Phòng Nội vụ Thị xã.

 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”


Ngày cập nhật: 07/04/2015 2:23:42 CH

I. Tên thủ tục: Thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

II. Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ Thị xã Quảng Trị

III. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tập thể có yêu cầu làm thủ tục tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ Thị xã Quảng Trị.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định).

          - Thành phần Hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng của cấp trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng (theo mẫu);

- Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng của cấp trình khen;

- Số lượng Hồ sơ: 01 bộ.

          Bước 2. Chuyên viên phụ trách có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và các giấy tờ theo quy định. Nếu kiểm tra hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: hướng dẫn làm lại hồ sơ theo đúng yêu cầu. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì chuyên viên phụ trách viết giấy biên nhận.

- Tổ chức họp thẩm định hồ sơ, Hội đồng TĐKT trình UBND Thị xã xét khen thưởng và thông báo các trường hợp được khen thưởng và không được khen thưởng. Thơi gian thực hiện: 03 ngày làm việc

- Hội đồng TĐKT tham mưu Chủ tịch UBND Thị xã ký Quyết định khen thưởng và Giấy chứng nhận Tập thể lao động tiên tiến. Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc.

Bước 3. Tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến đến nhận Quyết định và Giấy chứng nhận tại Phòng Nội vụ Thị xã.

 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ