Đề cương giới thiệu Luật thống kê

Đề cương giới thiệu Luật thống kê

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2015

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2018 QUY ĐỊNH CÁC MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú đêu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bất kỳ ai có hành vi vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi

Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Nội dung tuyên truyền Luật đường Sắt

LUẬT AN NINH MẠNG

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Tin đã đưa
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG (9/10/2018)
UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. (27/8/2018)
TÀI LIỆU PHỐ BIẾN LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018 (21/8/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2018 (10/7/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 6 NĂM 2018 (13/6/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 1 THÁNG 6 NĂM 2018 (13/6/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 5 NĂM 2018 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2018 (16/5/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 5 NĂM 2018 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2018 (16/5/2018)
Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018 (7/5/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 04 NĂM 2018 (7/5/2018)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (26/1/2018)
NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ 83/2015/QH13 (9/10/2017)
NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT KẾ TOÁN 88/2015/QH13 (9/10/2017)
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (5/9/2017)
Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017 (4/7/2017)
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ