Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi

Tài liệu giới thiệu Luật thủy lợi

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Nội dung tuyên truyền Luật đường Sắt

LUẬT AN NINH MẠNG

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT AN NINH MẠNG

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu thực kể từ ngày 1/1/2019[1]. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 Điều.

UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.
Ngày 22/8/2018, UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Đây là một trong 3 đơn vị phường, xã trong toàn Tỉnh được lựa chọn tổ chức Hội nghị.

TÀI LIỆU PHỐ BIẾN LUẬT THÁNG 8 NĂM 2018

- Giới thiệu Luật tiếp cận thông tin - Bổ sung 1 số điểm trong bộ Luật tố tụng hình sự -

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2018

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/01/2018 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm
Tin đã đưa
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 6 NĂM 2018 (13/6/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 1 THÁNG 6 NĂM 2018 (13/6/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 5 NĂM 2018 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2018 (16/5/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 5 NĂM 2018 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/4/2018 (16/5/2018)
Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2018 (7/5/2018)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 04 NĂM 2018 (7/5/2018)
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (26/1/2018)
NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỐ 83/2015/QH13 (9/10/2017)
NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT KẾ TOÁN 88/2015/QH13 (9/10/2017)
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (5/9/2017)
Công văn 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017 (4/7/2017)
10 Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 1/72017 (4/7/2017)
LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (9/5/2017)
LUẬT Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (9/5/2017)
Các chính sách có hiệu lực nổi bật trong Quý II Năm 2017 (9/5/2017)
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ