10 Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 1/72017


Ngày cập nhật: 04/07/2017 10:24:44 SA

1. Thêm 2 văn bản hướng dẫn ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 
Đó là Luật đấu giá tài sản 2016 và Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật này, trong đó hướng dẫn điều kiện trở thành đấu giá viên và thành lập tổ chức đấu giá tài sản.
 
Như vậy, hiện nay, 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện gần như đã có hướng dẫn đầy đủ.
 
2. Các loại công tác phí dành cho cán bộ, công chức tăng từ 01/7/2017
 
Theo Thông tư 40/2017/TT-BTC về công tác phí, chế độ chi hội nghị dành cho công chức, viên chức thì những loại công tác phí sau đây tăng từ 01/7/2017:
 
* Mức phụ cấp lưu trú
 
- Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày. (trước đây 150.000 đồng/ngày)
 
- Mức phụ cấp lưu trú trong trường hợp được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo: 250.000 đồng/ngày (trước đây là 200.000 đồng/ngày)
 
* Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác
 
- Đối với lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chứ danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1.25 trở lên: 1 triệu đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác (trước đây là 900.000 đồng/ngày/người)
 
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại:
 
+ Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán: 450.000 đồng/ngày/người (trước đây là 350.000 đồng/ngày/người)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Triển khai triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp (23/4/2019)
 THÔNG TƯ Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (23/4/2019)
Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi (2/4/2019)
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 (2/4/2019)
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT LÂM NGHIỆP NĂM 2017 (2/4/2019)
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH  TỪ NGÀY 01/03/2019 (12/3/2019)
Luật trợ giúp pháp lý (28/2/2019)
Luật trẻ em (28/2/2019)
Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 2 năm 2019 (28/2/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ