TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 7 NĂM 2018


Ngày cập nhật: 10/07/2018 2:14:45 CH


Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 và Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/01/2018 của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2018. Để triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn thị xã Quảng Trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh kỳ 1 và kỳ 2 của tháng 7/2018 với nội dung như sau:
1. Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy và chữa cháy
2. Một số quy định của Luật Giao thông đường bộ.
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG
LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 7 NĂM 2018

KỲ 1

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
1. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy
Theo Điều 4 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định nguyên tắc phòng
cháy và chữa cháy như sau:
1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng
cháy và chữa cháy.
2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải
tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và
thiệt hại do cháy gây ra.
3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều
kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.
4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và
giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.
2. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy
Theo Điều 5 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định
1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia
đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội
dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm
việc khi có yêu cầu.
3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách
nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong
phạm vi trách nhiệm của mình.
4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn,
kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
Theo Điều 13 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định các hành vi sau
bị nghiêm cấm:
1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây
thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi
trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
2. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành
nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.
3. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng,
sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.
4. Báo cháy giả.
5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất
nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng
nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà
nước quy định.
6. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế
được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công
trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng
cháy và chữa cháy.
7. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và
chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn.
8. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.
4. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy
Theo Điều 14 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định 02 biện pháp sau:

1. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa,
nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo
đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.
2. Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng
cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.
5. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy
Theo Điều 33 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định
1. Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và
chữa cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh
chóng thông tin và tham gia chữa cháy.
2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi nhận được tin báo cháy trong địa
bàn được phân công quản lý hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến chữa
cháy; trường hợp nhận được thông tin báo cháy ngoài địa bàn được phân công
quản lý thì phải báo ngay cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy nơi xảy ra cháy,
đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình.
3. Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các
cơ quan hữu quan khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy phải nhanh
chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy.
4. Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự,
bảo vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG
LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 7 NĂM 2018

KỲ 2

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1.Quy tắc chung khi tham gia giao thông
- Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng
làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
- Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía
trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.
2. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông
Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định:

1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định và có
giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cấp.
Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và
có giáo viên bảo trợ tay lái.
2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:
a) Đăng ký xe;
b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59
của Luật này;
c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với
xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;
d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
3. Một số hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông.
Điều 8 Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển
báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị
khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
2. Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên
đường; đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế
thải, thải rác ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm
hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo
mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ.
3. Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.
4. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ.
5. Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu
chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định.
6. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng.
7. Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma
túy.
8. Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong
máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50
miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.
9. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có
chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng
chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng.
10. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để
điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.
11. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu.
12. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm
còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được
quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này.
13. Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với
từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông,
trật tự công cộng.
14. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực
hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã.
15. Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử
dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm
trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định.
16. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh
doanh theo quy định.
17. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm.
18. Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông.
19. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai
nạn.
20. Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục,
gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông.
21. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác
để vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.
22. Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy
chuyên dùng.

23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy
hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ