UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.


Ngày cập nhật: 27/08/2018 4:17:07 CH

Ngày 22/8/2018, UBND Phường 2, thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn. Đây là một trong 3 đơn vị phường, xã trong toàn Tỉnh được lựa chọn tổ chức Hội nghị.

 

       

   Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn đối với phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm có tổ chức. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn, tội phạm  ma túy, hạn chế mức thấp nhất tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

         

Đồng thời, Hội nghị cung cấp cho các đại biểu, các tuyên truyền viên pháp luật những nội dung quy định quan trọng của các văn bản luật nói trên và những định hướng trong công tác tuyên truyền, để từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương trong thời gian tới.

                                                          Quỳnh Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ