Mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và cải cách hành chính


Ngày cập nhật: 04/07/2012 2:23:20 CH

 

 

 

(QT) - “Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, đó chính là kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính (CCHC), CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến. 

Nói đến việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT), chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của CNTT. Việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) vừa là phương tiện, vừa là áp lực đối với việc cải cách nền hành chính quốc gia. 

Các nhà báo tác nghiệp tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tại Quảng Trị- Ảnh: TD


Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy HCNN dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, Chính phủ cũng thông qua đó để điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan công quyền trước những biến động phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập và phát triển. 

Tuy nhiên, chính sự minh bạch trong kiểm soát và giám sát mà hoạt động ứng dụng CNTT mang lại đã ít nhiều tạo áp lực cho các cơ quan HCNN bởi qua đó mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy công quyền sẽ dễ dàng lộ diện khi có vấn đề xảy ra. Như vậy, CCHC và xây dựng CPĐT suy cho cùng đều chung một mục đích, đó là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin quản lý điều hành. 

Nhận thức là vậy, thế nhưng việc tin học hóa của nhiều cơ quan HCNN tại Quảng Trị đến nay chưa được đẩy mạnh bởi lý do hệ thống hành chính của đơn vị chưa hoàn thiện, các thủ tục hành chính chưa được thống nhất ban hành. Nhiều cơ quan HCNN vẫn đang loay hoay tìm hướng giải quyết song chưa rõ nên bắt đầu từ đâu? Phải chăng nên bắt đầu từ hoạt động ứng dụng CNTT hay từ việc CCHC? 

Nếu chúng ta bắt đầu từ hoạt động ứng dụng CNTT trước sau đó mới thực hiện CCHC thì kế hoạch tin học hóa của đơn vị sẽ bất thành bởi chưa có CCHC nên thiếu quy trình để chuẩn hóa; ngược lại nếu chúng ta trông đợi vào sự hoàn thiện của CCHC trước, sau đó mới triển khai hoạt động ứng dụng CNTT thì sẽ không có một CPĐT trong tương lai bởi không biết đến khi nào thì nền hành chính của chúng ta mới cải cách xong. 

CNTT và CCHC là hai mặt của một vấn đề, luôn vận động và phát triển theo quy luật tất yếu của nó, không thể nói cái nào có trước và cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào, chúng hoạt động song song và hỗ trợ cho nhau trong việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. 

Hoạt động ứng dụng CNTT và CCHC có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ, tác động qua lại, không thể tách rời nhau và cần được thực hiện đồng thời. Thực tiễn 10 năm thực hiện đề án CCHC giai đoạn 2001-2010 tại Quảng Trị cho thấy CNTT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cải cách và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, hướng đến một chính quyền điện tử trong tương lai. 

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT mà Quảng Trị là một trong 28 tỉnh, thành phố của cả nước hoàn thành sớm giai đoạn 1 của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (gọi tắt là Đề án 30) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nhằm xây dựng một hệ thống các cơ quan HCNN thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 20/2/2012 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 263/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012-2015. 

Theo đó mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, các thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; trên 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan HCNN được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan HCNN từ cấp huyện trở lên có cổng hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; 100% cơ quan hành chính từ cấp huyện và cấp sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 2 và mức 3 theo quy định. 

Nhiệm vụ của CCHC giai đoạn này tập trung vào các việc như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy HCNN; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC), viên chức; cải cách tài chính công và đặc biệt là hiện đại hóa nền hành chính. Như vậy CNTT có thể tham gia vào tất cả các nhiệm vụ của CCHC; song vai trò của CNTT được thể hiện rõ nhất khi tham gia vào nhiệm vụ cải cách thủ tục và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó xác định rõ việc tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015 theo Kế hoạch số 1021/KH-UBND ngày 6/5/2011 của UBND tỉnh là cần thiết. 

Đánh giá chung tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong quý I/2012 tại Báo cáo số 15/BC-SNV ngày 15/3/2012 của Sở Nội vụ chỉ rõ: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như việc thực hiện cơ chế một cửa ở một số sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố chưa đạt hiệu quả cao. 

Nhiều đơn vị chưa có đủ điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, cán bộ khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của Chính phủ. Chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời”. Ở đây, thiếu điều kiện cơ sở vật chất là thiếu những gì? Phải chăng là thiếu hệ thống máy tính có kết nối mạng, hay thiếu các phần mềm chuyên dụng? Tất cả đó chính là thiếu hạ tầng CNTT; nhiều đơn vị thực ra không thiếu cán bộ khi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông mà đang thiếu những công chức điện tử, thiếu những công chức biết vận hành những hoạt động ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa. 

Được thành lập trên tinh thần Quyết định số 258/QĐ-CT ngày 1/2/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của Sở Bưu chính, Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) với 100% CBCC phục vụ tại tổ một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông hiện đang phụ trách kiêm nhiệm, cơ sở vật chất chủ yếu dùng chung với văn phòng sở, thế nhưng bộ phận một cửa tại đơn vị đến nay vẫn hoạt động tốt, chưa để xảy ra hiện tượng trễ hẹn trong giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong tỉnh hoàn thành sớm việc rà soát, đánh giá lại bộ thủ tục hành chính đã được xây dựng theo Đề án 30; đồng thời sớm cập nhật bộ thủ tục hành chính đó lên website của đơn vị. 

CNTT thực ra chỉ là công cụ, việc đầu tư mua sắm công nghệ là đơn giản và có thể dễ thực hiện; việc vận hành được công nghệ để khai thác hiệu quả hoạt động hành chính của cơ quan nhà nước mới là quan trọng; điều này đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức; nghĩa là không ngừng CCHC. Cốt lõi của CCHC là thông tin, quy trình, thủ tục, con người... 

Muốn thông tin trao đổi được với nhau cần thiết phải có những điều kiện kỹ thuật, những công nghệ, những con người nhất định; song cũng nhờ có CCHC mà nhiều công chức điện tử, nhiều sản phẩm ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước như trang thông tin điện tử, như hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng, hệ thống một cửa điện tử được ra đời. 

CCHC là đặt ra những mục tiêu, là đưa ra những bài toán; CNTT là công cụ giúp chinh phục từng mục tiêu, giải quyết từng bài toán cụ thể. CNTT và CCHC có mối quan hệ tương hỗ và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, nếu kiềm chế sự vận động và phát triển của một trong hai yếu tố đó thì việc xây dựng CPĐT mãi mãi chỉ là ý tưởng. 

Vì vậy nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại Quảng Trị, đứng đầu là Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông thời gian tới cần có sự hợp tác, nỗ lực hỗ trợ nhau hơn nữa; cùng nhau đưa nền hành chính của tỉnh nhà ngày một đi lên theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho nhân dân; gắn liền với tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

                                                THIỆN ĐẠT

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ