Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: 07/08/2012 2:07:13 CH

 

 

 

(QT) - “Bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính (TTHC) thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất” vừa là mục tiêu vừa là nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho các ngành, các cấp tại Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 nhằm nâng cao chất lượng các quy định về TTHC. Nếu bộ TTHC đã được sửa đổi kịp thời theo quy định tại các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương; cơ quan kiểm soát TTHC ở 3 cấp đã được thành lập... song đội ngũ cán bộ chưa đảm bảo về cả số lượng lẫn chất lượng thì hiệu quả cải cách TTHC sẽ không cao. Nhận thức rõ thực tế này, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng, kiện toàn, phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

Với sự tác động to lớn, cải cách TTHC được Chính phủ lựa chọn là khâu đột phá trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua việc cải cách TTHC, mà đặc biệt là việc triển khai thực hiện thành công Đề án 30, những rào cản về TTHC sẽ được gỡ bỏ, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân cũng như doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Đồng thời, thông qua cải cách TTHC, các công việc của cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp có thể được xác định một cách căn bản, góp phần xây dựng bộ máy phù hợp và lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu công việc. 

Tập huấn công tác kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.


Như vậy, có thể thấy cải cách TTHC là tiền đề để thực hiện các nội dung cải cách khác như: nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của cán bộ, công chức; phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp của bộ máy hành chính; thực hiện Chính phủ điện tử... 

Quy trình cải cách TTHC được tiến hành trên cơ sở hoạt động kiểm soát TTHC. Kiểm soát TTHC chỉ có hiệu quả khi mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức nhưng đồng thời không để sơ hở trong công tác quản lý nhà nước. Vì vậy, đây là một quy trình bắt đầu từ việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong quá trình dự thảo do các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL thực hiện theo 4 tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và các chi phí thực hiện TTHC; gửi lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; công khai, minh bạch TTHC sau khi ban hành; kiểm soát việc thực thi TTHC trong thực tiễn; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính nhằm phát hiện và giải quyết những bất cập của các quy định hành chính, cũng như giám sát việc thực thi TTHC của đội ngũ cán bộ, công chức... 

Qua đó, có thể khẳng định công tác kiểm soát TTHC đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thực hiện quy trình đơn giản hóa các TTHC. Để công tác này được triển khai tốt, một yêu cầu được đặt ra là đội ngũ cán bộ kiểm soát TTHC phải được kiện toàn, có tâm huyết, có chuyên môn và nghiệp vụ cao. 

Song song với công tác kiểm soát TTHC, việc xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm soát TTHC đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị hết sức quan tâm. Đầu năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc thành lập phòng Kiểm soát TTHC, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Chánh Văn phòng trực tiếp phụ trách. 

Hiện tại, phòng đã được bố trí 4 biên chế và dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo đúng quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định công nhận cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện ban hành Quyết định công nhận cán bộ đầu mối cấp xã. Đến nay, số lượng cán bộ đầu mối cấp tỉnh là 44 người. Tại các địa phương, hiện 9/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định công nhận cán bộ đầu mối cấp xã với tổng cộng 164 người. 

Thực tiễn hoạt động cho thấy hầu hết cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC ở ba cấp tỉnh, huyện và xã đều có chuyên môn, nghiệp vụ. Tuy hoạt động kiêm nhiệm nhưng họ rất tận tụy và nỗ lực với công việc. Nhờ thế, những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thông qua hệ thống các văn bản đã cơ bản hoàn thành. Đây là cơ sở quan trọng giúp đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong tình hình mới, góp phần vào mục tiêu cải cách nền hành chính nhà nước. Quyết tâm cải cách TTHC đang dần được hiện thực hóa trong hệ thống các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

Để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thời gian qua UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Qua đó, cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC đã được quán triệt nội dung các văn bản của trung ương và tỉnh có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC; hướng dẫn cách tính toán chi phí tuân thủ TTHC và báo cáo kết quả rà soát; triển khai thực hiện mẫu báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC; hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị... Mỗi lớp tập huấn có thể xem là một dịp để đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận các vấn đề nảy sinh trong công việc, lên phương án tháo gỡ. 

Đặc biệt, qua tập huấn, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC được nâng lên rõ rệt. Hầu hết cán bộ, công chức của các đơn vị cấp tỉnh, huyện và xã đã thông qua hệ thống điều hành tác nghiệp để thực hiện gửi- nhận văn bản qua mạng; tra cứu văn bản; trao đổi công việc; cập nhật thông tin... Nhiều đơn vị đã sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn như phần mềm kế toán, quản lý chính sách, tài sản, phổ cập giáo dục... 

Ngoài ra, đa số các đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001- 2008 song song với giải quyết TTHC... Những kết quả trên đã khẳng định bước chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

Thực tế, một khó khăn chung đặt ra trong công tác kiểm soát TTHC là hầu hết cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC ở ba cấp đều hoạt động kiêm nhiệm. Họ phải làm tròn cả công tác chuyên môn lẫn nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Trước tình hình đó, để động viên, nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm chính trị của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1022/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ hàng tháng cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Văn phòng UBND tỉnh được hưởng mức chi hỗ trợ với hệ số bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu chung. Cán bộ, công chức làm công tác đầu mối kiểm soát TTHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố hưởng mức chi hỗ trợ với hệ số bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung. 

Đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC ở xã, phường, thị trấn được hưởng mức chi hỗ trợ với hệ số bằng 0,2 so với mức lương tối thiểu chung. Sự hỗ trợ thiết thực ấy giúp đội ngũ cán bộ kiểm soát TTHC thêm quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngoài giờ hành chính, họ còn tích cực tìm hiểu các văn bản, quy định về kiểm soát TTHC; áp dụng phần mềm quản lý mới; trau dồi kỹ năng thực hành trên máy tính... Nhờ thế, hoạt động kiểm soát TTHC ở các cấp càng được đảm bảo, tạo sự tin tưởng cho công dân. 

Đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn, góp phần quyết định tích cực vào việc cải cách TTHC. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề đặt ra làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chất lượng rà soát quy định, TTHC như: Một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hầu hết cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC đều hoạt động kiêm nhiệm; do việc luân chuyển cán bộ, một số cán bộ kiểm soát TTHC đã được đào tạo bài bản phải thay đổi đơn vị công tác... 

Do đó, hoạt động tham mưu cho lãnh đạo một số cơ quan trong điều hành, thực hiện kiểm soát TTHC vẫn chưa kịp thời, không bao quát hết các lĩnh vực. Thiết nghĩ, việc kiểm soát TTHC không chỉ dựa vào quyết tâm chung của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC mà còn cần rất nhiều sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo, có thế công tác cải cách TTHC mới góp phần hiệu quả vào mục tiêu cải cách hành chính một cách bền vững. 

                                             Bài, ảnh: Q.H

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ