Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát thủ tục hành chính


Ngày cập nhật: 28/08/2012 7:38:11 SA

 

 

(QT) - Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời và ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển xã hội. Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), CNTT góp phần vào tự động hoá, đơn giản hoá các quy trình TTHC tạo ra tác phong làm việc, lãnh đạo mới qua hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hướng đến xây dựng chính phủ điện tử. 

Hiện nay ứng dụng CNTT là một yêu cầu bắt buộc trong xử lý công việc hàng ngày tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Vì thế, hầu hết cán bộ, công chức của các đơn vị của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã thông qua hệ thống điều hành tác nghiệp để thực hiện việc gửi - nhận văn bản qua mạng, tra cứu văn bản, trao đổi công việc, cập nhật thông tin... 

 

Ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ.


Nhiều đơn vị đã sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn như phần mềm kế toán, quản lý ngân sách, quản lý tài sản, quản lý ngành địa chính, quản lý phổ cập giáo dục, quản lý công tác tiếp dân... Phần mềm mã nguồn mở cũng được chú trọng đưa vào sử dụng, thay thế các phần mềm nguồn đóng nhằm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm trên địa bàn tỉnh. Việc tin học hoá các hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã mang lại những chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát TTHC. 

Thông qua việc ứng dụng CNTT, bộ máy hành chính của các cơ quan nhà nước dễ dàng liên kết với nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, kiểm soát công việc và cán bộ, công chức, viên chức của mình một cách nhanh chóng, chính xác. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính đã góp phần hiệu quả trong minh bạch hoá thông tin về TTHC, vì qua việc công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trên mạng internet đã góp phần tuyên truyền, thông tin rộng rãi về hoạt động kiểm soát TTHC đến từng cá nhân và tổ chức, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu một cách đầy đủ, có hệ thống về quy trình thủ tục, các bước cần thực hiện; biết được đầu mối giải quyết TTHC... để có sự chuẩn bị tốt hơn khi tiến hành thực hiện TTHC tại các cơ quan nhà nước. 

Đồng thời tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục một cách trực tiếp; thực hiện và giám sát thực hiện TTHC đầy đủ, tiết kiệm thời gian và chi phí trong giải quyết thủ tục. Rõ ràng, khi tiếp cận được thông tin về TTHC (có thể vì cần giải quyết thủ tục hoặc vì tìm hiểu, tham khảo...) người dân sẽ có cách nhìn đúng đắn hơn về TTHC, nắm được tình hình giải quyết TTHC cũng như hành vi, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức tại địa phương, góp phần phát hiện và phản ánh kịp thời những bất cập về quy định hành chính, thể hiện được quyền giám sát cá nhân. 

Đáng chú ý là phát huy hiệu quả của Đề án 112, trong hơn 3 năm qua, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi nhận văn bản có kèm theo file điện tử với UBND tỉnh và ngược lại một cách thông suốt, kịp thời và hiệu quả; đồng thời cuối năm 2011, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc gửi nhận văn bản theo hình thức này giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh với nhau và với các địa phương trong tỉnh, đồng thời tổ chức gửi nhận văn bản kèm theo file điện tử đến Chính phủ và Văn phòng Chính phủ theo qui định hiện hành. 

Qua thực hiện chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, các cơ quan cũng đã kịp thời rà soát, đánh giá lại bộ TTHC đã được xây dựng theo Đề án 30 để trình UBND tỉnh công bố. Ngoài ra, hầu hết các đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, tạo bước chuyển về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC. 

Nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện và đang tiến hành nâng cấp hệ thống các phần mềm CNTT vào hoạt động hành chính nói chung và kiểm soát TTHC nói riêng như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông- Vận tải, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, thành phố Đông Hà... 

Thông qua hệ điều hành tác nghiệp, việc xử lý các công văn đi đến diễn ra nhanh gọn, chính xác và minh bạch. Phần mềm tác nghiệp này là cơ sở dữ liệu để cán bộ, nhân viên các cơ quan hành chính công vào khai thác thông tin, làm việc nhóm. Các công văn đi đến đều đưa lên trang điều hành của đơn vị nên các bộ phận làm việc trong các cơ quan hành chính có thể biết trạng thái và mức độ giải quyết công việc của từng cá nhân. 

Đặc biệt, huyện Vĩnh Linh là địa phương đầu tiên trong tỉnh mạnh dạn, chủ động lập một phần mềm gửi nhận văn bản riêng cho hệ thống hành chính cấp xã trên địa bàn Vĩnh Linh để việc gửi nhận văn bản qua mạng tiếp tục được thực hiện liên hoàn từ huyện về từng xã. Trên trang web của tỉnh đã mở chuyên mục “Tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị về TTHC” nhằm kịp thời xử lý hành vi gây chậm trễ, phiền hà trong giải quyết TTHC ở các cơ quan công quyền. 

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT mà Quảng Trị là một trong 28 tỉnh, thành phố của cả nước hoàn thành sớm giai đoạn 1 của Đề án 30 về đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2012, Quảng Trị tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012- 2015. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, trên 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên có cổng hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; 100% cơ quan hành chính từ cấp huyện và cấp cơ sở cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 2 và mức 3. 

Mặc dù, cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người phục vụ cho việc thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại các đơn vị, nhất là cấp huyện, cấp xã vẫn còn nhiều thiếu thốn, hạn chế, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa nơi chưa có điều kiện tiếp cận internet nên việc ứng dụng CCTT vào kiểm soát TTHC chưa thật sự đồng bộ giữa các cấp. 

Tuy nhiên, với quyết tâm cải cách TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh đang dần được hiện thực hóa trong hệ thống các cơ quan trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức trong điều kiện kiêm nhiệm, phương tiện chưa được bố trí đầy đủ so với yêu cầu công việc; sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp.. đã góp phần không nhỏ tạo sự biến chuyển khá tích cực trong công tác này. Rõ ràng, nếu muốn làm tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC bên cạnh việc cần phải thường xuyên nâng cao chất lượng các quy định về TTHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, thì điều quan trọng không kém là phải luôn hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. 

                                                  Bài, ảnh: LÂM THANH

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ