Triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012 của Chính phủ


Ngày cập nhật: 28/12/2012 1:56:53 CH

 (Web Quảng Trị)   Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn số 1890 gửi giám đốc các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2013 đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, vùng III là thành phố Đông Hà có mức lương tối thiểu là 1.800.000 đồng/tháng, vùng IV là các huyện, thị xã còn lại với mức 1.650.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn liền nhau có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất; Doanh nghiệp có các đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận trả tiền lương cho người lao động nhưng phải đảm bảo trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng, hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận. Đối với lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên. Khi áp dụng quy định về mức lương tối thiểu vùng, các doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp lao động theo điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ trả lương cho người lao động.

Công văn 1890 của sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng hướng dẫn cụ thể việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty Nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần, các tổ chức đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty Nhà nước trước đây hoặc công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Vân Anh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ