Đồng chí Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với thị xã Quảng Trị về dự án Khu Đô thị Bắc Thành Cổ


Ngày cập nhật: 02/11/2011 9:56:35 SA

 

Ngày 29/9/2011, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức đã chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Khu Đô thị Bắc Thành Cổ; Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Tài chính, UBND thị xã Quảng Trị; Công an tỉnh; Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Triệu Hải; Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án Khu Đô thị Bắc Thành Cổ; ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức có ý kiến kết luận, như sau:

1. Về chủ trương của tỉnh đối với nhà đầu tư: Tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và nhất quán các chính sách ưu đãi đầu tư (trừ các trường hợp do chính sách của Nhà nước phải thay đổi cho phù hợp) cho các nhà đầu tư đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

2. Việc dự án Khu Đô thị Bắc Thành Cổ trong quá trình triển khai có những vướng mắc, nguyên nhân chính là do nhà đầu tư và các ngành, địa phương liên quan chưa có sự thống nhất cao trong việc phối hợp giải quyết các vướng mắc; quy hoạch chi tiết của dự án Khu Đô thị Bắc Thành Cổ phải điều chỉnh nhiều lần do đơn vị tư vấn và cơ quan thẩm định chưa nghiên cứu đầy đủ các quy hoạch liên quan dẫn đến có sự chồng chéo và phải điều chỉnh.

3. Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dư án theo đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành một số công việc sau:

3.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Quảng Trị và Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn tiến hành rà soát lại diện tích đất cấp cho nhà đầu tư triển khai dự án để khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị đền bù và tiến hành GPMB. Sau khi hoàn thành việc GPMB đề nghị nhà đầu tư tiến hành rà soát lại quy hoạch chi tiết để triển khai các công trình theo đúng quy định. Trong đó lưu ý đến các quy hoạch giao thông; hệ phân cấp, thoát nước; hệ thống điện, thông tin liên lạc để bố trí các công trình cho phù hợp, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

3.2. Do trong quá trình thực hiện dự án có một số thay đổi về quy mô, vì vậy việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là cần thiết. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (các chính sách ưu đãi đầu tư tỉnh đã cam kết hỗ trợ nhà đầu tư không thay đổi; trừ trường hợp các chính sách ưu đãi của nhà nước thay đổi).

3.3. Đối với một số công việc liên quan đến công tác GPMB:

- 02 hộ dân còn lại trong vùng dự án: UBND thị xã Quảng Trị khẩn trương hoàn thành các thủ tục GPBM để bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

- Khu vực Lăng tử vì đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo, Công an tỉnh, UBND thị xã Quảng Trị, Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn và các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, thống nhất diện tích và cắm mốc tránh để xảy ra trường hợp lấn chiếm bất hợp pháp.

- Việc giải phóng mặt bằng khu đất của Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Triệu Hải: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH 1 TV Triệu Hải, Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn và các ngành liên quan thống nhất phương án giải phóng mặt bằng theo chủ trương của UBND tỉnh để triển khai.

- Đối với tuyến đường điện cao thế đi qua khu vực dự án: Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn làm việc cụ thể với Công ty Điện lực Quảng Trị xác định phạm vi an toàn hành lang lưới điện để bố trí các công trình phù hợp, đảm bảo an toàn.

4. Để đảm bảo việc triển khai dự án đúng tiến độ, cũng như thuận lợi trong quá trình đưa vào sử dụng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn xây dựng quy chế phối hợp quản lý với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, mối đoàn kết với nhân dân trong khu vực dự án đầu tư.

 

(Nguồn: Thông báo số 91/TB-UBND)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành (18/6/2014)
Bài học kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng ở thị xã Quảng Trị (22/4/2014)
Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325 (9/9/2013)
Thiệt hại kinh tế lớn từ việc thi công chậm trễ dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A (17/7/2013)
Giải pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp (26/11/2012)
Để Quảng Trị trở thành điểm đến trên tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây (23/11/2012)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn (20/10/2012)
Tỉnh Bắc Giang tặng Quảng Trị 300 triệu đồng xây dựng tượng đài bên sông Thạch Hãn (9/7/2012)
Thị xã Quảng Trị: Nông dân đóng góp gần 6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng (20/12/2011)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ