Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành


Ngày cập nhật: 18/06/2014 2:50:53 CH

 Ngày 18/6/2014, tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới kinh tế tập thể thị xã Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 120 đại biểu thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các phường xã và thành viên Ban quản trị, Ban kiểm soát các Hợp tác xã trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Luật hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013, thay thế Luật Hợp tác xã năm 2003, gồm 09 chương và 64 điều, quy định việc thành lập, tổ chức hoạt động của HTX, liên hiệp HTX trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Nhà nước đảm bảo, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của HTX, liên hiệp HTX. Bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng giữa các HTX, liên hiệp HTX với các loại hình doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác. Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của HTX, liên hiệp HTX. Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho HTX, liên hiệp HTX như: đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ thành lập mới HTX, liên hiệp HTX và các ưu đãi khác. Luật Hợp tác xã năm 2012 có nhiều nội dung thay đổi, bổ sung so với Luật HTX năm 2003, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX, liên hiệp HTX phát triển trong thời gian đến.

 

Đ/c Cao Trọng Cân - PCT UBND thị xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại Hội nghị này, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị đã tặng danh hiệu Hợp tác xã tiên tiến cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tích Tường./.

DT

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành (18/6/2014)
Bài học kinh nghiệm trong giải phóng mặt bằng ở thị xã Quảng Trị (22/4/2014)
Khánh thành Đài Chiến thắng Sư đoàn 325 (9/9/2013)
Thiệt hại kinh tế lớn từ việc thi công chậm trễ dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A (17/7/2013)
Giải pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp (26/11/2012)
Để Quảng Trị trở thành điểm đến trên tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây (23/11/2012)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thức làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn (20/10/2012)
Tỉnh Bắc Giang tặng Quảng Trị 300 triệu đồng xây dựng tượng đài bên sông Thạch Hãn (9/7/2012)
Thị xã Quảng Trị: Nông dân đóng góp gần 6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng (20/12/2011)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy