Giảm sinh-nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân số

Giảm sinh-nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân số

(QT) - Công tác dân số có mối quan hệ hết sức khăng khít, ràng buộc với sự phát triển kinh tế-xã hội. Và trong công tác dân số, vấn đề giảm sinh để ổn định quy mô là nhiệm vụ hàng đầu.

Tin đã đưa
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy