Giảm sinh-nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân số

Giảm sinh-nhiệm vụ hàng đầu của công tác dân số

(QT) - Công tác dân số có mối quan hệ hết sức khăng khít, ràng buộc với sự phát triển kinh tế-xã hội. Và trong công tác dân số, vấn đề giảm sinh để ổn định quy mô là nhiệm vụ hàng đầu.

Tin đã đưa
Trang:
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ