“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách


Ngày cập nhật: 01/05/2018 12:11:11 CH


Một gian hàng trên tuyến phố văn hóaẩm thực

“Tuyến phố lễ hội” trên  các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương và Quảng trường Giải Phóng, bao gồm những hoạt động chính như: Từ 19-22 giờ ngày 28-30.4.2018 có hơn 20 quầy hàng phục vụ các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Đồng thời, trên vĩa hè đường Ngô Quyền được tổ chức 24 gian hàng bán chợ đêm với nhiều sản phẩm như hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ gỗ, đá, tranh thêu, hàng lưu niệm…Bên cạnh đó, tổ chức trò chơi dân gian như đi cà kheo, võ thuật đường phố, ca nhạc đường phố, múa lân, trống hội, dân vũ, bài chòi…Đây là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, thị xã Quảng Trị tổ chức chương trình Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam, Bắc trên sông Thạch Hãn tạo thêm nét đặc sắc của lễ hội.

 

 Ông Nguyễn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi dịp 30.4, gia đình chúng tôi lại vào Thành Cổ Quảng Trị thắp hương cho các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên được tham gia đêm hội nhộn nhịp, ý nghĩa như thế này. Người dân Quảng Trị hiếu khách, các món đặc sản ngon, hợp vệ sinh. Hộ dân trong khu vực lễ hội treo hàng nghìn lồng đèn tạo nên không gian huyền ảo, tâm linh. Chúng tôi cho rằng, đây là một cách làm mới và hiệu quả của thị xã Quảng Trị”.

 

Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị chia sẻ: “ Tuy lần đầu tổ chức Tuyến phố lễ hội, nhưng đã thu hút mỗi đêm hơn 20 nghìn người tham gia lễ hội. Thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch/năm đến thị xã Quảng Trị. Mở ra nhiều dịch vụ để lưu khách du lịch trên địa bàn từ 3-4 giờ/đoàn. Phấn đấu  có 1-2 khách sạn đạt tiêu chuẩn có gắn sao, có ít nhất một siêu thị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”

                                 Minh Anh“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách

 
 
Ngày cập nhật: 01/05/2018 07:50:51

 

(QT) - Từ ngày 28- 30.4.2018, thị xã Quảng Trị đã tổ chức“Tuyến phố lễ hội” quy mô lớn đầu tiên tại bờ Nam sông Thạch Hãn

 

Một gian hàng trên tuyến phố văn hóa ẩm thực

 

 “Tuyến phố lễ hội” trên  các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương và Quảng trường Giải Phóng, bao gồm những hoạt động chính như: Từ 19-22 giờ ngày 28-30.4.2018 có hơn 20 quầy hàng phục vụ các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Đồng thời, trên vĩa hè đường Ngô Quyền được tổ chức 24 gian hàng bán chợ đêm với nhiều sản phẩm như hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ gỗ, đá, tranh thêu, hàng lưu niệm…Bên cạnh đó, tổ chức trò chơi dân gian như đi cà kheo, võ thuật đường phố, ca nhạc đường phố, múa lân, trống hội, dân vũ, bài chòi…Đây là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, thị xã Quảng Trị tổ chức chương trình Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam, Bắc trên sông Thạch Hãn tạo thêm nét đặc sắc của lễ hội.

 

 Ông Nguyễn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi dịp 30.4, gia đình chúng tôi lại vào Thành Cổ Quảng Trị thắp hương cho các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên được tham gia đêm hội nhộn nhịp, ý nghĩa như thế này. Người dân Quảng Trị hiếu khách, các món đặc sản ngon, hợp vệ sinh. Hộ dân trong khu vực lễ hội treo hàng nghìn lồng đèn tạo nên không gian huyền ảo, tâm linh. Chúng tôi cho rằng, đây là một cách làm mới và hiệu quả của thị xã Quảng Trị”.

 

Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị chia sẻ: “ Tuy lần đầu tổ chức Tuyến phố lễ hội, nhưng đã thu hút mỗi đêm hơn 20 nghìn người tham gia lễ hội. Thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch/năm đến thị xã Quảng Trị. Mở ra nhiều dịch vụ để lưu khách du lịch trên địa bàn từ 3-4 giờ/đoàn. Phấn đấu  có 1-2 khách sạn đạt tiêu chuẩn có gắn sao, có ít nhất một siêu thị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”.

 

Minh Anh

 

“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách

 
 
Ngày cập nhật: 01/05/2018 07:50:51

 

(QT) - Từ ngày 28- 30.4.2018, thị xã Quảng Trị đã tổ chức“Tuyến phố lễ hội” quy mô lớn đầu tiên tại bờ Nam sông Thạch Hãn

 

Một gian hàng trên tuyến phố văn hóa ẩm thực

 

 “Tuyến phố lễ hội” trên  các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương và Quảng trường Giải Phóng, bao gồm những hoạt động chính như: Từ 19-22 giờ ngày 28-30.4.2018 có hơn 20 quầy hàng phục vụ các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Đồng thời, trên vĩa hè đường Ngô Quyền được tổ chức 24 gian hàng bán chợ đêm với nhiều sản phẩm như hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ gỗ, đá, tranh thêu, hàng lưu niệm…Bên cạnh đó, tổ chức trò chơi dân gian như đi cà kheo, võ thuật đường phố, ca nhạc đường phố, múa lân, trống hội, dân vũ, bài chòi…Đây là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, thị xã Quảng Trị tổ chức chương trình Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam, Bắc trên sông Thạch Hãn tạo thêm nét đặc sắc của lễ hội.

 

 Ông Nguyễn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi dịp 30.4, gia đình chúng tôi lại vào Thành Cổ Quảng Trị thắp hương cho các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên được tham gia đêm hội nhộn nhịp, ý nghĩa như thế này. Người dân Quảng Trị hiếu khách, các món đặc sản ngon, hợp vệ sinh. Hộ dân trong khu vực lễ hội treo hàng nghìn lồng đèn tạo nên không gian huyền ảo, tâm linh. Chúng tôi cho rằng, đây là một cách làm mới và hiệu quả của thị xã Quảng Trị”.

 

Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị chia sẻ: “ Tuy lần đầu tổ chức Tuyến phố lễ hội, nhưng đã thu hút mỗi đêm hơn 20 nghìn người tham gia lễ hội. Thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch/năm đến thị xã Quảng Trị. Mở ra nhiều dịch vụ để lưu khách du lịch trên địa bàn từ 3-4 giờ/đoàn. Phấn đấu  có 1-2 khách sạn đạt tiêu chuẩn có gắn sao, có ít nhất một siêu thị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”.

 

Minh Anh

 

“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách

 
 
Ngày cập nhật: 01/05/2018 07:50:51

 

(QT) - Từ ngày 28- 30.4.2018, thị xã Quảng Trị đã tổ chức“Tuyến phố lễ hội” quy mô lớn đầu tiên tại bờ Nam sông Thạch Hãn

 

Một gian hàng trên tuyến phố văn hóa ẩm thực

 

 “Tuyến phố lễ hội” trên  các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương và Quảng trường Giải Phóng, bao gồm những hoạt động chính như: Từ 19-22 giờ ngày 28-30.4.2018 có hơn 20 quầy hàng phục vụ các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Đồng thời, trên vĩa hè đường Ngô Quyền được tổ chức 24 gian hàng bán chợ đêm với nhiều sản phẩm như hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ gỗ, đá, tranh thêu, hàng lưu niệm…Bên cạnh đó, tổ chức trò chơi dân gian như đi cà kheo, võ thuật đường phố, ca nhạc đường phố, múa lân, trống hội, dân vũ, bài chòi…Đây là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, thị xã Quảng Trị tổ chức chương trình Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam, Bắc trên sông Thạch Hãn tạo thêm nét đặc sắc của lễ hội.

 

 Ông Nguyễn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi dịp 30.4, gia đình chúng tôi lại vào Thành Cổ Quảng Trị thắp hương cho các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên được tham gia đêm hội nhộn nhịp, ý nghĩa như thế này. Người dân Quảng Trị hiếu khách, các món đặc sản ngon, hợp vệ sinh. Hộ dân trong khu vực lễ hội treo hàng nghìn lồng đèn tạo nên không gian huyền ảo, tâm linh. Chúng tôi cho rằng, đây là một cách làm mới và hiệu quả của thị xã Quảng Trị”.

 

Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị chia sẻ: “ Tuy lần đầu tổ chức Tuyến phố lễ hội, nhưng đã thu hút mỗi đêm hơn 20 nghìn người tham gia lễ hội. Thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch/năm đến thị xã Quảng Trị. Mở ra nhiều dịch vụ để lưu khách du lịch trên địa bàn từ 3-4 giờ/đoàn. Phấn đấu  có 1-2 khách sạn đạt tiêu chuẩn có gắn sao, có ít nhất một siêu thị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”.

 

Minh Anh

 

“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách

 
 
Ngày cập nhật: 01/05/2018 07:50:51

 

(QT) - Từ ngày 28- 30.4.2018, thị xã Quảng Trị đã tổ chức“Tuyến phố lễ hội” quy mô lớn đầu tiên tại bờ Nam sông Thạch Hãn

 

Một gian hàng trên tuyến phố văn hóa ẩm thực

 

 “Tuyến phố lễ hội” trên  các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương và Quảng trường Giải Phóng, bao gồm những hoạt động chính như: Từ 19-22 giờ ngày 28-30.4.2018 có hơn 20 quầy hàng phục vụ các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Đồng thời, trên vĩa hè đường Ngô Quyền được tổ chức 24 gian hàng bán chợ đêm với nhiều sản phẩm như hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ gỗ, đá, tranh thêu, hàng lưu niệm…Bên cạnh đó, tổ chức trò chơi dân gian như đi cà kheo, võ thuật đường phố, ca nhạc đường phố, múa lân, trống hội, dân vũ, bài chòi…Đây là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, thị xã Quảng Trị tổ chức chương trình Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam, Bắc trên sông Thạch Hãn tạo thêm nét đặc sắc của lễ hội.

 

 Ông Nguyễn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi dịp 30.4, gia đình chúng tôi lại vào Thành Cổ Quảng Trị thắp hương cho các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên được tham gia đêm hội nhộn nhịp, ý nghĩa như thế này. Người dân Quảng Trị hiếu khách, các món đặc sản ngon, hợp vệ sinh. Hộ dân trong khu vực lễ hội treo hàng nghìn lồng đèn tạo nên không gian huyền ảo, tâm linh. Chúng tôi cho rằng, đây là một cách làm mới và hiệu quả của thị xã Quảng Trị”.

 

Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị chia sẻ: “ Tuy lần đầu tổ chức Tuyến phố lễ hội, nhưng đã thu hút mỗi đêm hơn 20 nghìn người tham gia lễ hội. Thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch/năm đến thị xã Quảng Trị. Mở ra nhiều dịch vụ để lưu khách du lịch trên địa bàn từ 3-4 giờ/đoàn. Phấn đấu  có 1-2 khách sạn đạt tiêu chuẩn có gắn sao, có ít nhất một siêu thị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”.

 

Minh Anh

 

“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách

 
 
Ngày cập nhật: 01/05/2018 07:50:51

 

(QT) - Từ ngày 28- 30.4.2018, thị xã Quảng Trị đã tổ chức“Tuyến phố lễ hội” quy mô lớn đầu tiên tại bờ Nam sông Thạch Hãn

 

Một gian hàng trên tuyến phố văn hóa ẩm thực

 

 “Tuyến phố lễ hội” trên  các tuyến đường: Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương và Quảng trường Giải Phóng, bao gồm những hoạt động chính như: Từ 19-22 giờ ngày 28-30.4.2018 có hơn 20 quầy hàng phục vụ các món ẩm thực truyền thống của địa phương. Đồng thời, trên vĩa hè đường Ngô Quyền được tổ chức 24 gian hàng bán chợ đêm với nhiều sản phẩm như hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ gỗ, đá, tranh thêu, hàng lưu niệm…Bên cạnh đó, tổ chức trò chơi dân gian như đi cà kheo, võ thuật đường phố, ca nhạc đường phố, múa lân, trống hội, dân vũ, bài chòi…Đây là những hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại tuyến phố đi bộ. Ngoài ra, thị xã Quảng Trị tổ chức chương trình Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam, Bắc trên sông Thạch Hãn tạo thêm nét đặc sắc của lễ hội.

 

 Ông Nguyễn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Mỗi dịp 30.4, gia đình chúng tôi lại vào Thành Cổ Quảng Trị thắp hương cho các liệt sĩ. Đây là lần đầu tiên được tham gia đêm hội nhộn nhịp, ý nghĩa như thế này. Người dân Quảng Trị hiếu khách, các món đặc sản ngon, hợp vệ sinh. Hộ dân trong khu vực lễ hội treo hàng nghìn lồng đèn tạo nên không gian huyền ảo, tâm linh. Chúng tôi cho rằng, đây là một cách làm mới và hiệu quả của thị xã Quảng Trị”.

 

Ông Lê Ngọc Vũ, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Quảng Trị chia sẻ: “ Tuy lần đầu tổ chức Tuyến phố lễ hội, nhưng đã thu hút mỗi đêm hơn 20 nghìn người tham gia lễ hội. Thị xã đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu hút 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch/năm đến thị xã Quảng Trị. Mở ra nhiều dịch vụ để lưu khách du lịch trên địa bàn từ 3-4 giờ/đoàn. Phấn đấu  có 1-2 khách sạn đạt tiêu chuẩn có gắn sao, có ít nhất một siêu thị nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch”.

 

Minh Anh

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị khởi động sân chơi hè cho các em học sinh (28/5/2018)
Nhiều ấn tượng để lại từ chương trình Tuyến phố lễ hội năm 2018 ở thị xã Quảng Trị (4/5/2018)
Chương trình "Tuyến phố lễ hội" thu hút hơn 40 nghìn lượt khách tham gia (4/5/2018)
“Tuyến phố lễ hội” thu hút hơn 60 nghìn lượt du khách (1/5/2018)
Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn (30/4/2018)
Đêm hoa đăng trên dòng Thạch Hãn (30/4/2018)
Dự án Dân chấm điểm M.Score thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương giám sát việc thực hiện Cải cách hành chính (13/4/2018)
UBND thị xã Quảng Trị triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018 và giai đoạn 2018 – 2020 (22/3/2018)
Gương người tốt: Nhặt được của rơi trả người bị mất (26/2/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ