LĐLĐ thị xã Quảng Trị chú trọng phát triển đoàn viên


Ngày cập nhật: 09/03/2018 3:10:49 CH

Thực hiện Nghị quyết đại hội IV công đoàn thị xã và Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2013-2018”, hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thị xã đã xây dựng kế hoạch và tích cực triển khai thực hiện.

Đã tập trung khảo sát tình hình lao động tại các doanh nghiệp và phối hợp với các ban Liên đoàn lao động tỉnh, CĐCS các phường đến với doanh nghiệp vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với thu kinh phí công đoàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của cap ủy Đảng đối với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước”; triển khai Nghị định 98/2014/NĐ-CP Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và Nghị quyết 03/NQ-TU của Tỉnh ủy về “Củng cố, phát triển tổ chức Đảng, tăng cường kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”; tham gia tổ công tác của Thị ủy thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn lao động thị xã Quảng Trị đã thành lập mới 12 CĐCS, phát triển mới 147 đoàn viên (trong đó số đoàn viên kết nạp mới trong các doanh nghiệp là: 73 người), đạt trên 98% so với Nghị quyết đại hội IV đề ra.

                                                                                                             Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND thị xã Quảng Trị triển khai Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn (8/6/2018)
Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (21/5/2018)
Thị ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (21/5/2018)
Hàng triệu ngọn nến thắp sáng sông Thạch Hãn đêm tri ân liệt sĩ Chia sẻ (30/4/2018)
Hoa đăng tri ân anh hùng liệt sỹ rực sáng trên dòng Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức tuyến phố lễ hội (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức “Tuyến phố lễ hội” (30/4/2018)
Đặc sắc tuyến phố lễ hội bên dòng sông Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tích cực chuẩn bị cho Tuyến phố Lễ hội (26/4/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ