Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm còn 3,42%


Ngày cập nhật: 09/04/2018 10:05:21 SA

Nhằm góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể thị xã Quảng Trị quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 3,42%.

Trong năm 2017, các cuộc vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Ngày vì người nghèo"... được UBMTTQ và các Đoàn thể nhân dân thị xã tích cực hưởng ứng, đã vận động đông đảo các thành phần tham gia, quỹ “Ngày vì người nghèo” đã thu được trên 350 triệu. Thông qua nguồn quỹ trên, cùng với nguồn hỗ trợ, giúp đỡ thêm của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân trong và ngoài địa bàn, TXQT đã khởi công xây dựng 7 nhà “Đại đoàn kết, trao quà tết cho 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo với tổng kinh phí 699,4  triệu đồng; huy động 1.440 triệu đồng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 24 nhà tình nghĩa; phối hợp tặng trên 450 suất quà cho người có công và thân nhân, trị giá gần 437 triệu đồng…                                                               

 

Với những nỗ lực cố gắng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người nghèo, cận nghèo, nên kết quả điều tra rà soát hộ nghèo cuối năm 2017: Tỷ lệ hộ nghèo là 3,42%, giảm 0,51%.

                                                                                   Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND thị xã Quảng Trị triển khai Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn (8/6/2018)
Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (21/5/2018)
Thị ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (21/5/2018)
Hàng triệu ngọn nến thắp sáng sông Thạch Hãn đêm tri ân liệt sĩ Chia sẻ (30/4/2018)
Hoa đăng tri ân anh hùng liệt sỹ rực sáng trên dòng Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức tuyến phố lễ hội (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức “Tuyến phố lễ hội” (30/4/2018)
Đặc sắc tuyến phố lễ hội bên dòng sông Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tích cực chuẩn bị cho Tuyến phố Lễ hội (26/4/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ