UBND thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn


Ngày cập nhật: 19/04/2018 8:45:34 SA

Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành và phối hợp giữa các lực lượng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết những tình huống đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn, chiều ngày 16/4/2018, UBND thị xã Quảng Trị đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về ANCT, TTATXH trên địa bàn.

                                                                           
 

Toàn cảnh Hội nghị
     


Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 28 khóa XI của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hàng năm, Ban thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ QPAN; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu giải quyết các tình huống liên quan đến tình hình ANCT, TTATXH xảy ra. Đồng thời chú trọng hướng về cơ sở có địa bàn trọng điểm về QP, AN, địa bàn tôn giáo để xây dựng thế trận lòng dân. Bên cạnh đó, LLVT thị xã đã tăng cường công tác đấu tranh, chủ động trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các thế lực thù địch. Từ năm 2017 đến nay, đã tiếp nhận 117 tin báo, tố giác tội phạm, đã xác minh giải quyết 100 tin báo, đạt 85%. Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được duy trì và phát triển với nhiều nội dung và biên pháp thích hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, để góp phần đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, Thị xã Quảng Trị sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân và LLVT nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn DBHB, BLLĐ, luôn đề cao cảnh giác; kiện toàn tổ chức đảm bào quân số, trang bị cho đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ A2 và chống khủng bộ, đấu tranh, ngăn chặn, kịp thời các loại tội phạm; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tích cực triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, thông tin; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với triển khai nhiệm vụ quân sự ,quốc phòng địa phương.

                                                                                       Ngọc Lan – Bình Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND thị xã Quảng Trị triển khai Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn (8/6/2018)
Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (21/5/2018)
Thị ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (21/5/2018)
Hàng triệu ngọn nến thắp sáng sông Thạch Hãn đêm tri ân liệt sĩ Chia sẻ (30/4/2018)
Hoa đăng tri ân anh hùng liệt sỹ rực sáng trên dòng Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức tuyến phố lễ hội (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức “Tuyến phố lễ hội” (30/4/2018)
Đặc sắc tuyến phố lễ hội bên dòng sông Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tích cực chuẩn bị cho Tuyến phố Lễ hội (26/4/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ