Thị ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới


Ngày cập nhật: 21/05/2018 8:53:16 SA

Thị ủy Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá, rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Hải Lệ.


                                                                    

Thị ủy Quảng Trị hội nghị đánh giá, rà soát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã Hải Lệ

 

Năm 2016, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị được công nhận đạt xã Nông thôn mới. Năm 2017, UBND Tỉnh đã ban hành quy định các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, qua rà soát các tiêu chí theo quy định mới năm 2017, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đạt 14/19 tiêu chí, trong đó, có 11 tiêu chí đạt bền vững, 3 tiêu chí đạt không bền vững. 5 tiêu chí không đạt, gồm các tiêu chí: trường học; cơ sở vật chất văn hóa; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm và hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Với quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hải Lệ, năm 2018, Ban Chỉ Đạo xây dựng Nông thôn mới thị xã đã đặt ra phương châm hành động là: Cụ thể - Quyết liệt – Vững chắc nhằm nâng cao chất lượng 3 tiêu chí không bền vững và tăng cường chỉ đạo hoàn thiện dần 5 tiêu chí không đạt. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa; kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để xây dựng vùng liên kết đến tiêu thụ; tiếp tục tuyên truyền, duy trì việc phát động các tổ chức đoàn thể ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động người dân di dời các chuồng trại chăn nuôi ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan. Bên cạnh đó, cần rà soát để duy trì và nâng cao chất lượng một số tiêu chí như tiêu chí hộ nghèo, thu nhập và tiêu chí ANQP..., góp phần phấn đấu xây dựng xã Hải Lệ sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới.

                                                                            Ngọc Lan – Lệ Truyền


 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND thị xã Quảng Trị triển khai Kế hoạch triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn (8/6/2018)
Tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 (21/5/2018)
Thị ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (21/5/2018)
Hàng triệu ngọn nến thắp sáng sông Thạch Hãn đêm tri ân liệt sĩ Chia sẻ (30/4/2018)
Hoa đăng tri ân anh hùng liệt sỹ rực sáng trên dòng Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức tuyến phố lễ hội (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức “Tuyến phố lễ hội” (30/4/2018)
Đặc sắc tuyến phố lễ hội bên dòng sông Thạch Hãn (30/4/2018)
Thị xã Quảng Trị tích cực chuẩn bị cho Tuyến phố Lễ hội (26/4/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ