Nghị quyết ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thị xã Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025


Ngày cập nhật: 15/01/2018 8:40:38 SA

Nghị quyết ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thị xã Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND thị xã Quảng Trị (15/1/2018)
Nghị quyết Miễn nhiệm ủy viên UBND Thị xã Quảng Trị khóa VI (15/1/2018)
Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 (15/1/2018)
Nghị quyết ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021 (15/1/2018)
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Quảng Trị năm 2018 (15/1/2018)
Nghị quyết ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Thị xã Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 (15/1/2018)
Tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI (19/12/2017)
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 6 của HĐND Thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (9/11/2017)
Nghị quyết của HĐND Thị xã Quảng Trị Khóa VI kỳ họp thứ 5 (4/8/2017)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ