Đoàn Công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về Tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn 2016 -2020; Tình hình giao dự toán thu ngân sách nhà nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị


Ngày cập nhật: 15/06/2018 3:20:44 CH

Đoàn Công tác của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về Tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn 2016 -2020; Tình hình giao dự toán thu ngân sách nhà nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị

Ngày 13 tháng 6 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tại Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị, Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn, chủ trì buổi làm việc. Tham dự phiên giám sát có đồng chí Phan Văn Phụng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh và các thành viên Đoàn giám sát. Về phía thị xã Quảng Trị, có đồng chí Văn Ngọc Lãm - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn, vị liên quan.

Tại phiên giám sát đồng chí Văn Ngọc Lãm - Chủ tịch UBND thị xã trình bày các nội dung theo yêu cầu của Đoàn, theo đó: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã theo quyết định của UBND tỉnh là khoảng 252,512 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2018, tổng nguồn vốn thực hiện ước đạt 219,354 tỷ đồng, đạt 86,8% so với kế hoạch tỉnh giao; 57,8% so với kế hoạch thị xã giao. Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, bên cạnh ưu tiên bố trí vốn để trả nợ, thị xã đã triển khai đầu tư một số công trình trọng điểm như: Nâng cấp cơ sở vật chất các trường học, Hệ thống đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị, cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ... UBND thị xã đã chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án kịp thời triển giải ngân khi công trình được bố trí vốn. 
Năm 2016 số doanh nghiệp được giao thu là 134 doanh nghiệp, Tổng dự toán thu NSNN được giao là 18.600 triệu đồng. Năm 2017, có127 doanh nghiệp được giao thu với tổng dự toán thu NSNN được giao là 21.037 triệu đồng, bằng 148,5% so với thực hiện năm 2016. Sang năm 2018, tổng dự toán thu NSNN được giao là 23.500 triệu đồng đối với 113 doanh nghiệp, bằng 115,6% so với thực hiện năm 2017. Việc giao dự toán thu ngân sách đối với doanh nghiệp trên địa bàn thị xã được triển khai đảm bảo quy định. Nhờ vậy số thu ngân sách nhà nước hàng năm của thị xã đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, góp phần đảm bảo nguồn ngân sách phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận, đánh giá cao thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công; tình hình giao dự toán thu ngân sách nhà nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các doanh nghiệp của địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thị xã Quảng Trị cần quan tâm hơn nữa đến công tác thu ngân sách nhà nước, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong quản lý vốn đầu tư, quản lý sử dụng, giải ngân vốn đầu tư; đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự giám sát của HĐND thị xã đối với các Ban QLDA, các chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Thị xã cần đánh giá lại các tiêu chí đạt và chưa đạt để tiếp tục phấn đấu, tranh thủ sự hỗ trợ về cơ chế chính sách và nguồn lực để đầu tư hoàn thiện để xứng tầm đô thị loại III, đô thị vì hòa bình./.
                                                                                                        Văn phòng HĐND-UBND thị xã

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại Thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị chung tay xây dựng Văn minh đô thị (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ