Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND TXQT khóa VI


Ngày cập nhật: 08/07/2018 10:58:53 CH

Kỳ họp thứ 7 HĐND TXQT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thường lệ giữa năm, nhằm tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế-xã hội và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại trong năm; xem xét các báo cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

          Kỳ họp thứ 7 H ĐND Thị xã khóa VI sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo của UBND thị xã về tình hình KT – XH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, cho ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6; Báo cáo của UBND thị xã về quyết toán ngân sách năm 2017; Báo cáo của TAND thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của VKSND thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo của Ban thường trực UBMTTQ thị xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp H ĐND lần thứ 7; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã.

Kỳ họp thứ 7, H ĐND thị xã khóa VI cũng sẽ tập trung nghiên cứu, xem xét các đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Tờ trình và dự thảo nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn TXQT giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2019.

                                                                                  Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Quảng Trị (23/7/2018)
(23/7/2018)
Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ trên sông Thạch Hãn (23/7/2018)
Hội khuyến học thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm (23/7/2018)
UBND thị xã Quảng Trị hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (23/7/2018)
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng hương tại đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị (20/7/2018)
Thi công Điểm đỗ thuyền phát triển du lịch trên sông Thạch Hãn (23/7/2018)
Công tác chuẩn bị tổ chức chương trình tuyến phố lễ hội Thị xã Quảng Trị (20/7/2018)
Phường 2 tổ chức hội thi: Phụ nữ với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (23/7/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

  

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ