Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND TXQT khóa VI


Ngày cập nhật: 08/07/2018 10:58:53 CH

Kỳ họp thứ 7 HĐND TXQT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thường lệ giữa năm, nhằm tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế-xã hội và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại trong năm; xem xét các báo cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

          Kỳ họp thứ 7 H ĐND Thị xã khóa VI sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo của UBND thị xã về tình hình KT – XH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, cho ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6; Báo cáo của UBND thị xã về quyết toán ngân sách năm 2017; Báo cáo của TAND thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của VKSND thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo của Ban thường trực UBMTTQ thị xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp H ĐND lần thứ 7; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã.

Kỳ họp thứ 7, H ĐND thị xã khóa VI cũng sẽ tập trung nghiên cứu, xem xét các đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Tờ trình và dự thảo nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn TXQT giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2019.

                                                                                  Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (18/9/2018)
Thị xã Quảng Trị gặt hái được nhiều thành tựu sau 29 năm lập lại (18/9/2018)
UBND xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng 2018 (7/9/2018)
Trường THPT Thị xã Quảng Trị háo hức chào đón năm học mới (6/9/2018)
Học sinh Thị xã Quảng Trị sẵn sàng tâm thế cho năm học mới (6/9/2018)
Khởi động dự án Dân chấm điểm M. Score tại TTYT thị xã Quảng Trị (4/9/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hiệp đồng, phối hợp xử lý tình huống về ANCT-TTATXH (4/9/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (30/8/2018)
Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (29/8/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ