Nhiều nội dung quan trọng sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND TXQT khóa VI


Ngày cập nhật: 08/07/2018 10:58:53 CH

Kỳ họp thứ 7 HĐND TXQT khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp thường lệ giữa năm, nhằm tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế-xã hội và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại trong năm; xem xét các báo cáo theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

          Kỳ họp thứ 7 H ĐND Thị xã khóa VI sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo của UBND thị xã về tình hình KT – XH, QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, cho ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND thị xã về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6; Báo cáo của UBND thị xã về quyết toán ngân sách năm 2017; Báo cáo của TAND thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của VKSND thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo của Ban thường trực UBMTTQ thị xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về kết quả Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp H ĐND lần thứ 7; Báo cáo của Thường trực HĐND thị xã về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã.

Kỳ họp thứ 7, H ĐND thị xã khóa VI cũng sẽ tập trung nghiên cứu, xem xét các đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QPAN 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Tờ trình và dự thảo nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn TXQT giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2019.

                                                                                  Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 1, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (12/11/2018)
Khu dân cư KP1 phường An Đôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (12/11/2018)
Phát hiện hài cốt liệt sỹ tại xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị (12/11/2018)
Thị ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia hướng dẫn phân tích chất lượng TCCS đảng, đảng viên cuối năm 2018 (12/11/2018)
Thị xã Quảng Trị triển khai kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (12/11/2018)
Thị xã Quảng Trị: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 91% (12/11/2018)
Chi cục Thuế thị xã Quảng Trị triển khai kế hoạch công tác thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn (12/11/2018)
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ (2/11/2018)
(1/11/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ