Thị xã Quảng Trị tăng cường triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí


Ngày cập nhật: 08/07/2018 10:57:55 CH

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội của nghĩa.

Xác định được tầm quan trọng đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBND thị xã Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; trong đó thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; minh bạch tài sản và thu nhập theo quy định; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; xây dựng và thực hiện định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ. Đồng thời tham mưu rà soát, kịp thời bổ sung để hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước trên địa bàn đảm bảo tính khả thi, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các phường, xã, trường học cần thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như lĩnh vực đất đai, đầu tư XDCB, tài chính...; kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải có kết luận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu xảy ra thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, nhằm góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo được sự đồng thuận và củng cố lòng tin của nhân dân.

                                                                   Ngọc Lan

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019 (21/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. (21/2/2019)
Lãnh đạo thị xã Quảng Trị thăm các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức giao lưu văn nghệ gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019 (20/2/2019)
TRAO HỌC BỔNG ZHISHAN CHO 66 HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ (17/2/2019)
Thị xã Quảng Trị: Đẩy mạnh phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa” (20/2/2019)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần phát huy sức mạnh “ Ý Đảng – Lòng dân” (20/2/2019)
Tăng cường công tác quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị khởi công nhà đại đoàn kết (15/2/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ