Thị xã Quảng Trị tăng cường triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí


Ngày cập nhật: 08/07/2018 10:57:55 CH

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài, là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội của nghĩa.

Xác định được tầm quan trọng đó, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, UBND thị xã Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; trong đó thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; minh bạch tài sản và thu nhập theo quy định; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; xây dựng và thực hiện định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ. Đồng thời tham mưu rà soát, kịp thời bổ sung để hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội; quản lý nhà nước trên địa bàn đảm bảo tính khả thi, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, các phường, xã, trường học cần thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như lĩnh vực đất đai, đầu tư XDCB, tài chính...; kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải có kết luận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu xảy ra thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước, nhằm góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tạo được sự đồng thuận và củng cố lòng tin của nhân dân.

                                                                   Ngọc Lan

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2018 (18/7/2018)
Nhiều công trình được đầu tư xây dựng góp phần chỉnh trang đô thị thị xã Quảng Trị (18/7/2018)
UBND thị xã Quảng Trị họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Tuyến phố lễ hội dịp 27/7 (18/7/2018)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC BẾ MẠC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2018 (18/7/2018)
Tinh thần “vượt nắng thắng mưa” của lực lượng DQTV thị xã Quảng Trị (17/7/2018)
Ngân hàng chính sách xã hội Thị xã Quảng Trị chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (10/7/2018)
Đoàn cán bộ lãnh đạo quận Hải Châu thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Quảng Trị (17/7/2018)
Xã Hải Lệ: Ra quân tình nguyện xây dựng nông thôn mới (17/7/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức phiên họp toàn thể 6 tháng đầu năm 2018 (17/7/2018)
Bạn phải ở trong Edit Mode để nhập nội dung, và sau đó bạn có thể sử dụng Menu hành động Mô-đun hoặc các nút hành động Mô-đun quản lý nội dung
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

  

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ