UBND THỊ XÃ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018


Ngày cập nhật: 18/07/2018 9:33:18 SA

UBND THỊ XÃ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 

 

Ngày 06/7/2018, UBND thị xã tổ chức phiên họp UBND 6 tháng đầu năm 2018 để thông qua nội dung Báo cáo tình hình KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Kế hoạch về danh mục đầu tư công trung hạn trình kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI.

Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Đồng chí Nguyễn Văn Cẩm - Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thị xã, đại diện các Ban HĐND thị xã và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và liên quan, các đoàn thể và Chủ tịch UBND các phường, xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo, ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2018, Kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị”, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Thị ủy về phát triển TM-DV-DL năm 2018, tham mưu xây dựng Đề án và Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về xây dựng thị xã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2020, định hướng những năm tiếp theo, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp…

Kết quả đến nay, tình hình KT-XH thị xã đã đạt những kết quả nhất định, trong đó nổi bật: sản xuất tiếp tục phát triển khá; tổng thu NSNN là 146.693 triệu đồng, số thu ngân sách thị xã được hưởng là 140.486 triệu đồng đạt 69,9% dự toán năm; Tổng mức bán lẽ hàng hoá và dịch vụ đạt 938,05 tỷ đồng (đạt 48,35% KH năm), tăng 23,18% so cùng kỳ năm trước; Giá trị sản xuất CN-TTCN thực hiện 196,61 tỷ đồng (đạt 47,95% KH năm), tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước; Đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn, khởi công các công trình dự án giao thông đô thị và nhiều dự án khác, tranh thủ vốn từ nguồn xã hội hóa; Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tổ chức thành công bước đầu Chương trình “Tuyến phố lễ hội” lần thứ nhất. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; Kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại hạn chế năm 2017...

 

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì phiên họp giao Phòng TCKH tiếp tục hoàn thiện theo nguyên tắc lập kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư; phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 do cấp có thẩm quyền quyết định và tập trung bố trí vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Trị, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho công trình hoàn thành, công trình chuyển tiếp và công trình dự án Nâng cấp hệ thống giao thông đô thị thị xã, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất...

          Trên cơ sở các ý kiến tham gia của thành viên dự họp, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, soạn thảo các văn bản chọn lọc, tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND thị xã thông qua trong Tuần 28/2018./.

                                                                                     VĂN PHÒNG HĐND-UBND THỊ XÃ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019 (21/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. (21/2/2019)
Lãnh đạo thị xã Quảng Trị thăm các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức giao lưu văn nghệ gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019 (20/2/2019)
TRAO HỌC BỔNG ZHISHAN CHO 66 HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ (17/2/2019)
Thị xã Quảng Trị: Đẩy mạnh phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa” (20/2/2019)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần phát huy sức mạnh “ Ý Đảng – Lòng dân” (20/2/2019)
Tăng cường công tác quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị khởi công nhà đại đoàn kết (15/2/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ