Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị lần thứ X nhiệm kỳ 2014 – 2019


Ngày cập nhật: 02/08/2018 10:53:07 SA

Chiều ngày 31/7, UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị UBMT Thị xã lần 10, khóa V nhiệm kỳ 2014 – 2019 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

6 tháng đầu năm, MTTQ thị ủy và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thống nhất, hiệp trương triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và thiết thực. MTTQ đã vận động “Quỹ vì người nghèo” được trên 276 triệu đồng; tổ chức tặng quà tết nguyên đán Mậu Tuất cho hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn; khởi công 6 nhà đại đoàn kết. Công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm chú trọng. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các Đoàn thể được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả.

 

 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, MTTQ các cấp thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng nâng cao năng lực hoạt động nhằm không ngừng củng cố tổ chức, đoàn thể hội quần chúng ngày càng vững mạnh, làm nồng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thống nhất chương trình hành động thực hiện cuộc vận động xây dựng NTM, ĐTVM, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức tốt kỷ niệm 88 năm ngày TLMTDTTNVN, ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh vận động quỹ Vì người nghèo; hoàn thành các nội dung trọng tâm năm 2018.

 

                                                                                                                     Bài, ảnh: Khánh Huyền - Bình Nguyên

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ