Thị xã Quảng Trị chăm lo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài


Ngày cập nhật: 08/08/2018 8:09:52 SA

Phát huy truyền thống là mãnh đất hiếu học, trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt.

 

 Với mục tiêu đưa công tác khuyến học đi vào nề nếp với hiệu quả bền vững, UBND thị xã đã triển khai quán triệt Quyết định số 89, 281/QĐ –TTg của Thủ tướng chính phủ về Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, công đồng đến năm 2020”. Đồng thời, tổ chức các hội thảo chuyên đề, tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình “ Gia đình học tập”, “ Dòng họ học tập”, “ Cộng đồng học tập” và “ Đơn vị học tập” và xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết qủa xếp loại các đơn vị cuối năm. Nhờ vậy, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự đi vào nề nếp với hiệu quả bền vững. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 2.045 gia đình đăng ký “ Gia đình học tập”, trong đó có 2.019 gia đình được công nhận, đạt tỷ lệ trên 93%; có 8/11 dòng họ đăng ký “ Dòng họ hiếu học”. Đã có hơn 1.400 gia đình đạt gia đình hiếu học xuất sắc, 4 dòng họ và 35 cộng đồng đạt xuất sắc.

 

 

Bên cạnh đó, công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học các cấp được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Từ nguồn quỹ của Hội Khuyến học, Ban Khuyến học các cấp, các địa phương, đơn vị đã tích cực đầu tư, hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài, phát triển sự nghiệp giáo dục. Đã tổ chức khen thưởng học sinh giỏi đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hàng năm, tổ chức gặp mặt, trao quà cho học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết, tôn vinh các điển hình trong phong trào thi đua “ Học tốt – Dạy tốt”... Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, thị xã đã trao 29 suất học bổng Bùi Kim Đỉnh; 41 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tốt... Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần chấp cánh để các em vươn tới ước mơ của mình.

 

Để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn, trong thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo và khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học từ thị đến cơ sở vững mạnh. Tăng cường phát triển tổ chức hội tại các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường… Đồng thời tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của địa phương.

                                                                                                               NGỌC LAN

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ