BHXH thị xã Quảng Trị tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.


Ngày cập nhật: 09/08/2018 8:44:08 SA

Hướng đến mục tiêu Bảo hiểm toàn dân theo tinh thần NQ số 28 củ aBan chấp hành trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, thời gian qua, BHXH thị xã Quảng Trị đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn TXQT hơn 20.490 người, tăng 221 người so với cùng kỳ năm 2017..   Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 116 người; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 04 người; số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tăng 143 người; số người tham gia BHYT tăng 209 người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,3% dân số toàn thị xã. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN thực hiện 24.243 triệu đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho các đối tượng đã được BHXH thị xã Quảng Trị quan tâm triển khai kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, đã cấp mới 177 sổ BHXH cho người lao động tham gia BHXH, nâng tổng số người đã có sổ đến cuối kỳ là: 2.144 người; chiếm 100% tổng số lao động đang tham gia BHXH, BHYT; Cấp 10.637 thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia. Công tác giải quyết chế độ BHXH được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng và đủ các chế độ cho các đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, BHXH thị xã Quảng Trị đã chi trả hơn 40 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả hơn 1,7 tỷ đồng cho chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK; giải quyết cho 55 lượt người hưởng BHXH 1 lần với tổng tiền chi trả gần 1,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, BHXH thị xã đã tích cực Phối hợp với Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát 12 đơn vị sử dụng lao động chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, đôn đốc nhắc nhở những đơn vị chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã được kiểm tra trong năm 2017 trên địa bàn thị xã. Kết quả đã có 13 đơn vị đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN với 56 lao động.         Ngoài ra, nhằm không ngừng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, BHXH thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với các hồ sơ, thủ tục hành chính. Đến nay, đã có 141/145 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử đạt 97,2%. Đặc biệt, đã thực hiện triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn.

Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN ở các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khá lớn; số nợ đóng trên 980 triệu đồng (trong đó nợ khó thu là trên 342 triệu đồng), trong đó chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp. Nguyên nhân nợ chủ yếu do: Một số đơn vị SDLĐ ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, không hoạt động kinh doanh trên địa bàn đăng ký hoặc bỏ trốn hoặc không liên lạc được chủ doanh nghiệp nhưng không báo giảm lao động và không nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN; để nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, dây dưa đến nay vẫn không có khả năng chuyển nộp; Một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khó khăn, không có việc làm bố trí cho người lao động, bị khách hàng chiếm dụng vốn, hoặc chưa có tiền trả, nên đơn vị tạm hoãn HĐLĐ hoặc chấm dứt toàn bộ người lao động trong đơn vị....

Do đó, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018, hướng đến mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân, thời gian tới, Bảo hiểm xã hội TXQT sẽ tiếp tục chú trọng phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT chú trọng khai thác đối với đối tượng lao động trong các doanh nghiệp. Chủ động có kế hoạch đối thoại với các doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với lãnh đạo UBND các xã, phường trong việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình; Tăng cường xử lý nợ đọng, kéo dài; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu thu đủ, thu đúng đối tượng, thu kịp thời  và đúng chế độ quy định của Nhà nước; Thành lập các tổ thu nợ BHXH, BHYT do các đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp bám sát các đơn vị SDLĐ trong thời gian từ nay đến cuối tháng 12/2018 để thu nợ đọng; Tổ chức hội nghị BHYT học sinh, sinh viên; tăng cường công tác tuyên truyền đến tận phụ huynh và học sinh tham gia BHYT; Không ngừng cải tiến và áp dụng nhiều hình thức chi trả phù hợp với từng địa phương trên cơ sở phải tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc chi trả đúng đối tượng, đúng thời gian, đủ số tiền, an toàn và tận tay đối tượng; Tiếp tục thực hiện công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên toàn thị xã đạt hiệu quả cao nhất; Phối hợp với các Ngân hàng duy trì và phát triển thêm đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, quản lý đối tượng chặt chẽ; Thường xuyên quan tâm đến công tác theo dõi tăng, giảm và cắt hết thời hạn hưởng các chế độ BHXH chính xác, kịp thời đúng quy định của nhà nước. Từng bước thực hiện việc giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động tham gia BHXH theo hướng cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ cho đối tượng thụ hưởng; Kết hợp chặt chẽ với cơ sở y tế làm tốt công tác tuyên truyền cho các đối tượng sử dụng thẻ BHYT, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đối tượng tham gia, hạn chế tối đa việc lạm dụng quỹ KCB.

                                                            Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ