UBND Phường 1, thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền luật Bảo hiểm y tế và luật Bảo hiểm xã hội.


Ngày cập nhật: 10/08/2018 3:51:49 CH

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách Bảo hiểm y tê (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên; đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tê, Bảo hiểm xã hội. Ngày 10/8/2018, UBND Phường 1, thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế và Luật Bảo hiểm xã hội. Tham dự hội nghị gần 100 người gồm cấp ủy, Ban cán sự các khu phố, chi hội trưởng các hội, đoàn thể và cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 

      

    Hội nghị được nghe Báo cáo viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật BHYT, BHXH, đối thoại về chế độ, chính sách và các quy địnhvề quy trình, thủ tục liên quan đến khám chữa bệnh BHYT, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội...

 

          Hội nghị tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với Luật Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm xã hội, giúp cán bộ, hội viên, đoàn viên, người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia.

                                                                                         Quỳnh Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại Thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị chung tay xây dựng Văn minh đô thị (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ