Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018


Ngày cập nhật: 29/08/2018 11:13:15 SA

6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Quảng Trị thực hiện trên 146 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán năm. Thực hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm là trên 118 triệu.

Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển KT – XH, tăng cường QPAN và những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác tốt nguồn thu, hạn chế việc nợ động thuế kéo dài, chống thất thu ngân sách và phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu thu NSNN năm 2018 đã đề ra, UBND thị xã Quảng Trị đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các cấp, các ngành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác thu ngân sách địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo kế hoạch đề ra.

 

Theo đó, chi cục thuế thị xã cần tập trung rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn để phân lập sơ đồ danh bạ quản lý theo địa bàn, khu vực, đường phố; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác thanh tra các chuyên đề như: chuyển giá, thương mại điện tử, các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao...; triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, khai thác tài nguyên; kiên quyết đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, vi phạm và gian lận thương mại. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; quản lý, sử dụng hóa đơn, cung ứng dịch vụ để quản lý thu đúng mục đích, đúng đối tượng; tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc triển khai thu nợ và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế  theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, Chi cục thuế thị xã cần phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, CA thị xã, UBND các phường, xã tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách, triển khai thực hiện có hiệu quả biện pháp thu thuế các phương tiện vận tải đảm bảo đúng quy trình; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “ Ngày hội nộp thuế” đối với các phường, xã. Cùng với đó, ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hàng chính theo hướng toàn diện, hiện đại, nhằm giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, nhằm góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách và pháp luật về thuế theo tinh thần “ Nộp thuế là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân.”

                                                                   Ngọc Lan

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019 (21/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. (21/2/2019)
Lãnh đạo thị xã Quảng Trị thăm các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức giao lưu văn nghệ gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019 (20/2/2019)
TRAO HỌC BỔNG ZHISHAN CHO 66 HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ (17/2/2019)
Thị xã Quảng Trị: Đẩy mạnh phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa” (20/2/2019)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần phát huy sức mạnh “ Ý Đảng – Lòng dân” (20/2/2019)
Tăng cường công tác quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị khởi công nhà đại đoàn kết (15/2/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ