UBND xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng 2018


Ngày cập nhật: 07/09/2018 10:51:59 SA

Nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức về pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Ngày 06/9/2018,UBND xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng 2018; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cho cán bộ công chức, người lao động, các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Theo đó, các đại biểu đã được thông tin những nội dung chính của Luật, cụ thể:

 

Luật An ninh mạng năm 2018. Luật này có 7 chương, 43 điều, trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. Luật An ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017. Luật TNBTCNN năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009. Việc ban hành Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là một bước hoàn thiện về mặt thể chế điều chỉnh trách nhiệm bồi thường của nhà nước, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đồng thời, thể hiện rõ tránh nhiệm của Nhà nước đối với việc củng cố, hoàn thiện hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nền công vụ cũng như trách nhiệm của Nhà nước trước công dân.

 

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 6-4-2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018, gồm 5 chương, 37 điều. Luật quy định công dân được tự do tiếp cận thông tin do cơ quan nhà nước công khai và yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; phạm vi thông tin được tiếp cận; thông tin không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều kiện; trình tự, thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu; biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân...

 

 

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ,đảng viên trên địa bàn xã nắm rõ các quy định của các luật trên, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an ninh mạng; trách nhiệm bồi thường Nhà nước và tiếp cận thông tin trong thời gian tới. Đồng thời triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, sớm đưa các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống.

 

                                                                   Quỳnh Chi

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (18/9/2018)
Thị xã Quảng Trị gặt hái được nhiều thành tựu sau 29 năm lập lại (18/9/2018)
UBND xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Luật An ninh mạng 2018 (7/9/2018)
Trường THPT Thị xã Quảng Trị háo hức chào đón năm học mới (6/9/2018)
Học sinh Thị xã Quảng Trị sẵn sàng tâm thế cho năm học mới (6/9/2018)
Khởi động dự án Dân chấm điểm M. Score tại TTYT thị xã Quảng Trị (4/9/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hiệp đồng, phối hợp xử lý tình huống về ANCT-TTATXH (4/9/2018)
Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (30/8/2018)
Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (29/8/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ