Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ


Ngày cập nhật: 18/09/2018 1:51:52 CH

           Trong những năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định; công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực. Công tác duy trì và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được chỉ  đạo triển khai thực hiện tích cực.

           Tuy nhiên chỉ số CCHC, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của thị xã vẫn chưa cao.  chỉ số cải cách hành chính của thị xã năm 2016 đạt 70,5 điểm (xếp thứ 4/9 huyện, thị, thành phố), đến năm 2017 đạt 79 điểm xếp loại khá (xếp thứ 4/9 huyện, thị, thành phố) tăng 8,5 điểm; kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 đạt 318 điểm (xếp 3/9); năm 2017 đạt 317 điểm, xếp thứ 7/9 huyện giảm 4 bậc so với năm 2016.  

           Ngày 15/9/2018, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND thị xã; tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thị xã, các phường, xã; giới thiệu chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm, nhận thức của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, chấm điểm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ là hết sức thiết thực và cần thiết.

Thông qua Hội nghị tập huấn, CB-CC sẽ được báo cáo viên giới thiệu tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND thị xã; tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thị xã, các phường, xã; Giới thiệu, phân tích khái quát nội dung liên quan đến phương pháp đánh giá về chỉ số CCHC;chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thị xã; phương pháp đánh giá về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của thị xã, của các phường, xã  và giải pháp trong thời gian tới.

                                                                                      H.T

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trường THPT Thị xã Quảng Trị tổ chức giải cầu lông cán bộ viên chức lao động (22/10/2018)
HỘI LHPN PHƯỜNG 2 TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018 (21/10/2018)
LÃNH ĐẠO XÃ HẢI LỆ THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC CỤ CAO TUỔI (21/10/2018)
Thị ủy Quảng Trị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (22/10/2018)
Thị xã Quảng Trị gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (22/10/2018)
Thị Đoàn Quảng Trị tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” ra quân vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị (22/10/2018)
UBND THỊ XÃ LÀM VIỆC VỚI UBND PHƯỜNG AN ĐÔN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC (15/10/2018)
UBND thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị phổ biến Luật An Ninh Mạng (11/10/2018)
Phường 2 tổ chức tuyên truyền Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự (11/10/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ