Thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ


Ngày cập nhật: 18/09/2018 1:51:52 CH

           Trong những năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định; công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực. Công tác duy trì và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được chỉ  đạo triển khai thực hiện tích cực.

           Tuy nhiên chỉ số CCHC, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của thị xã vẫn chưa cao.  chỉ số cải cách hành chính của thị xã năm 2016 đạt 70,5 điểm (xếp thứ 4/9 huyện, thị, thành phố), đến năm 2017 đạt 79 điểm xếp loại khá (xếp thứ 4/9 huyện, thị, thành phố) tăng 8,5 điểm; kết quả xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 đạt 318 điểm (xếp 3/9); năm 2017 đạt 317 điểm, xếp thứ 7/9 huyện giảm 4 bậc so với năm 2016.  

           Ngày 15/9/2018, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND thị xã; tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thị xã, các phường, xã; giới thiệu chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Hội nghị tập huấn lần này nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm, nhận thức của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, chấm điểm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ là hết sức thiết thực và cần thiết.

Thông qua Hội nghị tập huấn, CB-CC sẽ được báo cáo viên giới thiệu tiêu chí đánh giá chấm điểm, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND thị xã; tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính thị xã, các phường, xã; Giới thiệu, phân tích khái quát nội dung liên quan đến phương pháp đánh giá về chỉ số CCHC;chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thị xã; phương pháp đánh giá về chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của thị xã, của các phường, xã  và giải pháp trong thời gian tới.

                                                                                      H.T

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động (18/3/2019)
Thị xã Quảng Trị: Tích cực triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi (14/3/2019)
UBND thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị phổ biến Luật trợ giúp pháp lý – Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành (17/3/2019)
Ban Thường Vụ Thị ủy Quảng Trị tích cực triển khai các giải pháp thực hiện Chủ đề năm 2019 là “ Năm dân vận và công tác cán bộ” (17/3/2019)
Thị xã Quảng Trị: Triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019 (17/3/2019)
Thị xã Quảng Trị triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi (17/3/2019)
Gương sáng hội viên phụ nữ Công giáo tích cực tham gia công tác xã hội (17/3/2019)
Hội phụ nữ công an thị xã Quảng Trị nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (17/3/2019)
Ban thường vụ Thị ủy triển khai chương trình công tác năm 2019 (17/3/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ