Đại hội thành viên HTX An Đôn nhiệm kỳ 2018 – 2023


Ngày cập nhật: 25/09/2018 3:08:25 CH

Vừa qua, Đại hội thành viên HTX An Đôn nhiệm kỳ 2018- 2023 đã được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018, đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh dịch vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023, và bầu ra HDQT-BKS mới.

 

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, HTX An Đôn tuy không có nhiều việc làm nổi bật nhưng vẫn duy trì và phát triển tốt trong các khâu dịch vụ mang tính phục vụ, đặc biệt là dịch vụ tín dụng nội bộ; HTX đã tổ chức thành công đại hội chuyển đổi theo luật HTX năm 2012; thực hiện tốt các chính sách ASXH; xây dựng hoàn thành trụ sở HTX và nhà hội trường.

 

 

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2018 – 2013 đó là: Quản lý hiệu quả diện tích rừng hiện có; Duy trì hoạt động các dịch vụ HTX, đặc biệt là các hoạt động tín dụng nội bộ; Phối hợp, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế tập thể, các mô hình kinh tế nông nghiệp; Xây dựng đề án, kế hoạch khuyến khích phát triển nông nghiệp, SXKD; Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển, đầu tư hạ tầng; Lên phương án phân bổ nguồn thu từ khai thác rừng phù hợp; Phấn đấu được công nhận HTX điển hình, tiên tiến trong năm 2019; Kế hoạch nâng mức phụ cấp cho thành viên HDQT, BKS; Đối với HDQT: chấp hành nghiêm túc luật HXT; các quy định của nhà nước, nội quy, quy chế, điều lệ HTX, công khai tài chính theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc đúng thời gian đại hội thành viên thường niên hằng năm; Đối với BKS, toàn thể thành viên HTX: thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo đúng quy định, có trách nhiệm trong việc phát triển HTX.

 

Đại hội đã tiến hành bầu HDQT – BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 6 thành viên.

                                                     Khánh Huyền – Lệ Truyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Trường THPT Thị xã Quảng Trị tổ chức giải cầu lông cán bộ viên chức lao động (22/10/2018)
HỘI LHPN PHƯỜNG 2 TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018 (21/10/2018)
LÃNH ĐẠO XÃ HẢI LỆ THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC CỤ CAO TUỔI (21/10/2018)
Thị ủy Quảng Trị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (22/10/2018)
Thị xã Quảng Trị gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (22/10/2018)
Thị Đoàn Quảng Trị tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” ra quân vệ sinh môi trường chỉnh trang đô thị (22/10/2018)
UBND THỊ XÃ LÀM VIỆC VỚI UBND PHƯỜNG AN ĐÔN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC (15/10/2018)
UBND thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị phổ biến Luật An Ninh Mạng (11/10/2018)
Phường 2 tổ chức tuyên truyền Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự (11/10/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ