Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp


Ngày cập nhật: 25/10/2018 4:38:14 CH

Hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, để nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Doanh nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Để làm được điều đó nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng phải phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức, đổi mới, sáng tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp vươn lên, xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, năng suất lao động xã hội tăng lên.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ tạo điều kiện trong các lĩnh vực như tiếp cận vốn tín dụng, tiếp cận thông tin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật và đóng góp vào phát triển KT- XH của đất nước; ưu tiên về thuê đất, xây dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan; các ngành chức năng và địa phương rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết với thị trường quốc tế; hỗ trợ hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp... 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Quảng Trị có hơn 145 doanh nghiệp đang hoạt động và gần 3.000 cá nhân, hộ kinh doanh cá thể với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Sự phát triển của nhiều doanh nghiệp đã góp sức đưa kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo, hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội.

Để tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, UBND thị xã Quảng Trị cam kết tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận tiện, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn ngày càng phát triển.

                                                    Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại Thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị chung tay xây dựng Văn minh đô thị (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ