Thu hút đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị


Ngày cập nhật: 05/11/2018 5:37:15 SA

Hiện trên địa bàn thị xã Quảng Trị có 2 cụm công nghiệp là Cầu Lòn – Bàu De, cụm công nghiệp Hải Lệ và 1 điểm công nghiệp Ba Bến. Trong những năm qua các cụm, điểm công nghiệp có vị trí quan trọng trong nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

 

Trong năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp tại cụm công nghiệp Cầu Lòn – Bàu De ước đạt 16.900 triệu đồng. Nộp ngân sách Nhà nước là 820 triệu đồng. Ở cụm công nghiệp Xã Hải Lệ, hiện chỉ có 01 nhà máy gỗ dăm hoạt động từ năm 2018 của công ty TNHH Hoàng Phú, song giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 45.100 triệu đồng. Nộp ngân sách 4350 triệu đồng. Đối với điểm công nghiệp Ba Bến, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 có sự chuyển biến rõ rệt, đạt 18.300 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 140 triệu đồng.

 

Tuy các cụm, điểm công nghiệp của thị xã Quảng Trị phát triển chưa mạnh, số lượng nhà đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp chưa nhiều, song hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đã mang lại kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động của các doanh nghiệp trong các cụm, điểm công nghiệp của thị xã đã góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư, tăng thu nộp ngân sách Nhà nước; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tệ nạn xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội…

 

Để thu hút đầu tư vào các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, thời gian tới, thị xã Quảng Trị sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các chủ đầu tư tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi để thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng; triển khai việc xây dựng chương trình xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp; tăng cường áp dụng cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

                                                                         Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5 NĂM 2019 (24/5/2019)
UBND THỊ XÃ LÀM VIỆC VỚI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘI TRẬT TỰ XÂY DỰNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 (22/5/2019)
TXQT tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019 (22/5/2019)
Chi đoàn sở Y tế tổ chức chương trình tình nguyện “Đến với Trung tâm điều dưỡng thương binh và bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị” (21/5/2019)
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ (21/5/2019)
CHI HỘI PHỤ NỮ BCH QUÂN SỰ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC PHÁT CHÁO TÌNH THƯƠNG CHO BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI (20/5/2019)
Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Lễ Báo công tại quê hương Bác Hồ, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An (20/5/2019)
Thị xã Quảng Trị bàn giao trao trả hồ sơ cán bộ đi B (20/5/2019)
Ngành GD&ĐT TXQT tổ chức Liên hoan văn nghệ (19/5/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ