Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Ngày cập nhật: 01/11/2018 4:30:27 CH

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Đa số đơn thư KNTC của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương..

 

Thực tế cho thấy, từ cơ sở, cấp xã, phường chất lượng giải quyết KN, TC trên địa bàn đạt hiệu quả rõ rệt. Nổi bật ở việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm “nóng” về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, một số nơi công tác này còn hạn chế, bất cập. Nguyên nhân, do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đi sâu nắm bắt, tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc và giải quyết triệt để vấn đề KN, TC khi mới phát sinh, chưa thật sự làm tròn chức trách, nhiệm vụ trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có giải pháp hiệu quả với một số đối tượng lợi dụng quyền KN, TC kích động quần chúng tạo dư luận tiêu cực. Còn xuất hiện nhiều đơn thư KN, TC kéo dài, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực công tác này. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư KN, TC thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân có KN, TC ngay từ cơ sở, gắn liền với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị các cấp theo thẩm quyền. Ðồng thời, coi trọng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực công tác này.

Thực hiện: Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG 5 NĂM 2019 (24/5/2019)
UBND THỊ XÃ LÀM VIỆC VỚI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘI TRẬT TỰ XÂY DỰNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 (22/5/2019)
TXQT tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2019 (22/5/2019)
Chi đoàn sở Y tế tổ chức chương trình tình nguyện “Đến với Trung tâm điều dưỡng thương binh và bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị” (21/5/2019)
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ (21/5/2019)
CHI HỘI PHỤ NỮ BCH QUÂN SỰ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC PHÁT CHÁO TÌNH THƯƠNG CHO BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TRIỆU HẢI (20/5/2019)
Thầy và trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức Lễ Báo công tại quê hương Bác Hồ, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An (20/5/2019)
Thị xã Quảng Trị bàn giao trao trả hồ sơ cán bộ đi B (20/5/2019)
Ngành GD&ĐT TXQT tổ chức Liên hoan văn nghệ (19/5/2019)
Bạn phải ở trong Edit Mode để nhập nội dung, và sau đó bạn có thể sử dụng Menu hành động Mô-đun hoặc các nút hành động Mô-đun quản lý nội dung
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ