Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Ngày cập nhật: 01/11/2018 4:30:27 CH

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Đa số đơn thư KNTC của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương..

 

Thực tế cho thấy, từ cơ sở, cấp xã, phường chất lượng giải quyết KN, TC trên địa bàn đạt hiệu quả rõ rệt. Nổi bật ở việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm “nóng” về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, một số nơi công tác này còn hạn chế, bất cập. Nguyên nhân, do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đi sâu nắm bắt, tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc và giải quyết triệt để vấn đề KN, TC khi mới phát sinh, chưa thật sự làm tròn chức trách, nhiệm vụ trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có giải pháp hiệu quả với một số đối tượng lợi dụng quyền KN, TC kích động quần chúng tạo dư luận tiêu cực. Còn xuất hiện nhiều đơn thư KN, TC kéo dài, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực công tác này. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư KN, TC thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân có KN, TC ngay từ cơ sở, gắn liền với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị các cấp theo thẩm quyền. Ðồng thời, coi trọng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực công tác này.

Thực hiện: Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị tiếp xúc cử tri tại Thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị chung tay xây dựng Văn minh đô thị (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ