Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo


Ngày cập nhật: 01/11/2018 4:30:27 CH

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Đa số đơn thư KNTC của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương..

 

Thực tế cho thấy, từ cơ sở, cấp xã, phường chất lượng giải quyết KN, TC trên địa bàn đạt hiệu quả rõ rệt. Nổi bật ở việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm “nóng” về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, một số nơi công tác này còn hạn chế, bất cập. Nguyên nhân, do một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đi sâu nắm bắt, tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc và giải quyết triệt để vấn đề KN, TC khi mới phát sinh, chưa thật sự làm tròn chức trách, nhiệm vụ trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có giải pháp hiệu quả với một số đối tượng lợi dụng quyền KN, TC kích động quần chúng tạo dư luận tiêu cực. Còn xuất hiện nhiều đơn thư KN, TC kéo dài, vượt cấp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực công tác này. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư KN, TC thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân có KN, TC ngay từ cơ sở, gắn liền với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị các cấp theo thẩm quyền. Ðồng thời, coi trọng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực công tác này.

Thực hiện: Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thị xã Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019 (21/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. (21/2/2019)
Lãnh đạo thị xã Quảng Trị thăm các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức giao lưu văn nghệ gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2019 (20/2/2019)
TRAO HỌC BỔNG ZHISHAN CHO 66 HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ (17/2/2019)
Thị xã Quảng Trị: Đẩy mạnh phát động phong trào “ Chống rác thải nhựa” (20/2/2019)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần phát huy sức mạnh “ Ý Đảng – Lòng dân” (20/2/2019)
Tăng cường công tác quản lý công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019 (20/2/2019)
Thị xã Quảng Trị khởi công nhà đại đoàn kết (15/2/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ