Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019


Ngày cập nhật: 02/12/2018 1:52:54 CH

Ngày 27/11/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

 

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, nên trong năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đã chú trọng đa dạng hóa  công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm, Phòng Tư Pháp, cơ quan tham mưu trực tiếp đã tổ chức được 13 hội nghị triển khai văn bản pháp luật do Quốc hội mới ban hành như: Luật tiếp cận thông tin; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Bộ luật tố tụng hình sự... Bên cạnh đó, còn phối hợp với Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và thông tin thị xã thực hiện xây dựng chuyên mục thông tin phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh và trang thông tin điện tử thị xã; xây dựng chuyên mục tọa đàm phát thanh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam... Ngoài ra, hoạt động phổ biến pháp luật thông qua công tác hòa giải ở cơ sở được triển khai có hiệu quả. Trong năm hòa giải thành công 23 vụ việc mâu thuẫn, xung đột ở cơ sở... Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã bước đầu hình thức ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và nâng cao hiểu biết, tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương quy trình thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáp dục pháp luật, nhất là vai trò của UBMT và các đoàn thể; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng  cho cácTuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên trên địa bàn.

                                                Ngọc Lan – Lệ Truyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP, TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ. (13/12/2018)
HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 (13/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ