Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh


Ngày cập nhật: 02/12/2018 1:53:55 CH

Với sự năng động, sáng tạo đề ra các chủ trương, Nghị quyết sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cùng với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, nên năm 2018, tình hình KT – XH, ANQP trên địa bàn thị xã Quảng Trị đạt được những kết quả khá toàn diện. 16/16 chỉ tiêu về phát triển KTXH, ANQP đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, 8/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

 

 

Nổi bật là các chỉ tiêu: Thu ngân sách trên địa bàn tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó, thu từ đấu giá đất vượt kế hoạch năm 2018; hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển khá. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh và mang lại kết quả nhất định, đã khởi công các công trình dự án giao thông đô thị và các dự án theo kế hoạch, tranh thủ vốn từ nguồn xã hội hóa; việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư, thu hồi, hoán đổi các vị trí thuận lợi để thu hút đầu tư đã được triển khai thực hiện quyết liệt… Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị được quan  tâm triển khai đồng bộ.

 

 

Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Thị xã đã từng bước khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; bước đầu tổ chức thành công chương trình “ Tuyến phố lễ hội”, tạo được sản phẩm du lịch đặc trưng riêng của thị xã. Công tác an sinh xã hội, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn ổn định và đảm bảo, góp phần tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển KTXH của địa phương.

                                                          Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP, TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ. (13/12/2018)
HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 (13/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ