Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017


Ngày cập nhật: 02/12/2018 1:56:24 CH

Năm 2018, tình hình thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thị xã Quảng Trị tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương với tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thực hiện hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra.

 

 

Đạt được kết quả đó, là nhờ sự tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp, các ngành trong việc khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương. UBND thị xã đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 về thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Thị ủy về phát triển TM – DV – DL đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh, khai thác chợ thị xã Quảng Trị; xây dựng và công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển TM –DV –DL giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ đã có bước phát triển khá. Nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài địa bàn. Bên cạnh đó, chợ Quảng Trị đã thực hiện chỉnh trang các kiot mặt tiền theo phương thức xã hội hóa, đã tạo diện mạo mới cho khu vực thương mại trung tâm thị xã. Công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư được thị xã chú trọng quan tâm. Đã phối hợp với các sở ngành tạo mặt bằng kêu gọi 4 cơ sở lập dự án đầu tư kho hàng vào khu dịch vụ dân cư Bàu De và Khu quy hoạch cát sỏi tại phường An Đôn.

 

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch được quan tâm và có nhiều bước chuyển biến tích cực. Chỉ đạo xây dựng nôi dung thuyết minh tại các điểm di tích, thiết chế văn hóa tâm linh; xây dựng phương án nối, mở rộng tour du lịch, nhằm góp phần khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn.                                                                                         Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP, TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ. (13/12/2018)
HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 (13/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ