HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018


Ngày cập nhật: 02/12/2018 1:58:15 CH

Ngày 29/11/2018, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Quảng Trị phối hợp với Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Sở Lao động TB&XH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến các văn bản về Giới – Bình đẳng giới; khái quát những nội dung cơ bản về luật bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới. Đồng thời, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện luật bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

 

 

Trên cơ sở đó, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các văn bản liên quan đến bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đồng thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; đảm bảo sự bình đẳng giới của phụ nữ. Góp phần tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giúp chị em có cơ hội đóng góp ngày càng lớn cho gia đình và xã hội./.

 

                                                                                                     Bình Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CAO CẤP, TRUNG CẤP NGHỈ HƯU TẠI THỊ XÃ QUẢNG TRỊ. (13/12/2018)
HỘI NGHỊ TRỰC BÁO CÁC HỘI QUẦN CHÚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 (13/12/2018)
TXQT HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ 16 (9/12/2018)
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2018 (2/12/2018)
Cậu học trò đam mê nghiên cứu, sáng tạo (2/12/2018)
Gía trị Thương mại, dịch vụ, du lịch năm 2018 thực hơn 1.980 tỷ đồng, tăng 20,7 % so với năm 2017 (2/12/2018)
Thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018 “ Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị” góp phần đổi mới bộ mặt đô thị thị xã Quảng Trị (2/12/2018)
Năm 2018: Thị xã Quảng Trị đạt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh (2/12/2018)
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (2/12/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ