Sản xuất CN TTCN: chú trọng phát triển sản phẩm lợi thế của địa phương


Ngày cập nhật: 05/01/2019 10:07:55 SA

Thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Phát huy kết quả này, trong năm 2019, thị xã Quảng Trị sẽ tập trung đẩy mạnh sản xuất CN-TTCN, quyết tâm tạo đột phá từ những dự án động lực, chú trọng phát triển sản phẩm lợi thế của địa phương.

 

 

Theo đó, thị xã Quảng Trị sẽ tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển. Tập trung phát triển một số ngành CN TTCN có tiềm năng như như xay xát, chế biến lương thực, cơ khí, gia công kim loại, sản xuất ván ghép thanh… nhằm tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương.

 

Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn, phấn đấu kêu gọi 1 đến 2 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Hải Lệ. Đồng thời hoàn thành thi công hệ thống điện chiếu sáng cụm công nghiệp Cầu Lòn – Bàu De, thi công gói thầu san lấp mặt bằng tại Cụm công nghiệp hải Lệ và hoàn thành xây dựng Đề án thu phí hạ tầng Cụm công nghiệp Cầu Lòn.

 

 

Để thúc đẩy phát triển CN TTCN, thị xã Quảng Trị Thị xã sẽ xây dựng các chương trình, đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng điểm; khuyến khích, hỗ trợ thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, lao động kỹ thuật nhất là lao động có tay nghề cao cho các Doanh nghiệp; Tạo điều kiện cho các DN, hộ kinh doanh đi học tập kinh nghiệm sản xuất một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ nhu cầu của người dân và khách tham quan du lịch.

                                                                       Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ