Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng


Ngày cập nhật: 02/01/2019 5:20:12 CH

Nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thị xã theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững, năm 2019 thị xã Quảng Trị tiếp tục đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó phấn đấu thực hiện “Mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng”.

 

Theo đó, các phường xã cần xác định những giống cây con phù hợp với địa phương để tiến hành triển khai sản xuất, đánh giá nhân rộng, kết hợp đẩy mạnh việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHKT.

 

 

Thị xã Quảng Trị cũng sẽ tạo mọi điều kiện, đồng hành cùng người dân trong phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp: đưa ra nhiều chính sách mời gọi, thu hút các Doanh nghiệp đầu tư; Xây dựng thị trường kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ; đồng thời bố trí nguồn vốn để triển khai các mô hình thử nghiệm và triển khai nhân rộng các mô hình đã đánh giá hiệu quả; Tiếp tục thực hiện tốt công tác dồn điền, đổi thửa để tích tụ ruộng đất với quy mô lớn.

 

 

Bên cạnh đó, tổ chức các lớp đào tạo kỹ thuật cho các mô hình, gắn việc đào tạo với sản xuất. Nâng cao trình độ quản lý nhà nước để thực hiện vai trò quản lý và hướng dẫn, tạo điều kiện cho các chủ mô hình sản xuất có hiệu quả. Chủ động phòng chống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn.

Thực hiện: Khánh Huyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ