UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018


Ngày cập nhật: 10/01/2019 10:46:15 CH

Chiều ngày 09/01/2019, UBND thị xã Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018.

 

 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã có khoảng 3.000 hộ kinh doanh và gần 150 doanh nghiệp đang hoạt động. Với phương châm “ Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó và thành công”, trong năm qua, thị xã đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ban hành và công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư, kịp thời có chính sách hỗ trợ, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhờ vậy đã tạo động lực, thúc đẩy các doanh nghiệp liên kết, liên doanh, đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, sản phẩm, hoạt động ổn định và phát triển.

 

Với sự đồng hành, chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn, năm 2018,  bức tranh kinh tế, xã hội của thị xã Quảng Trị đã có sự phát triển vượt bậc. Thị xã đã hoàn thành đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn là chỉ tiêu có số thu đạt cao nhất từ trước đến nay, đạt 115,9 tỷ đồng, tăng 45,6% so với năm 2017 và tăng 45,3% so với dự toán.

 

Nhân dịp này, UBND thị xã Quảng Trị biểu dương, tặng giấy khen cho 43 doanh nghiệp, 21 hộ kinh doanh đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2018.

 

 

 

                                                                                                          Ngọc Lan – Khánh Huyền

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBMTTQVN thị xã Quảng Trị tổng kết công tác mặt trận năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019 (12/1/2019)
UBND TXQT TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOÀN THÀNH TỐT NGHĨA VỤ NỘP THUẾ NĂM 2018 (10/1/2019)
Tăng cường công tác kiểm tra tình hình giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã Quảng Trị (9/1/2019)
Thị xã Quảng Trị - hành trình hướng đến đô thị loại III (9/1/2019)
Liên chi hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 sơ kết giữa nhiệm kỳ (9/1/2019)
Hội nghị tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (6/1/2019)
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CƠ SỞ NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 (5/1/2019)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Cơ quan nhà nước trọng tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp (2/1/2019)
Năm 2019: Phấn đấu mỗi phường xã xây dựng được một sản phẩm đặc trưng (2/1/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ