Thị xã Quảng Trị tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


Ngày cập nhật: 01/03/2019 8:54:50 SA

Tổng điều tra dân số và nhà ở có vai trò quan trọng nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở để phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện NQ của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ các cấp thực hiện NQ số 21 của hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

 

Đây là cuộc Tổng điều tra có nhiều nội dung quan trọng, khối lượngcoong việc rất lớn và phức tạp, kết quả liên quan đến các cấp, các ngành và mỗi người dân với phương pháp thu thập thông tin mới trên cơ sở ứng dụng CNTT vào tất cả các khâu của quá trình Tổng điều tra, đặc biệt là việc thực hiện thu thập thông tin bằng thiết bị di động và cung cấp thông tin trực tuyến trên mạng internet.

 

 

Xác định được vai trò, ý nghĩa quan trọng đó, thời gian qua, công tác Tổng điều tra trên địa bàn thị xã Quảng Trị đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến nay, thị xã Quảng Trị đã thực hiện và hoàn thành các công tác chuẩn bị từ thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức phục vụ Tổng điều tra các cấp, trưng tập các lực lượng tham gia điều tra đến việc phân chia địa bàn điều tra, lập bảng kê dánh sách hộ thực tế của các địa bàn điều tra để xác định khối lượng công việc phải thực hiện trong giai đoạn thu thập thông tin.

 

Để các bước tiếp theo trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thị xã Quảng Trị đảm bảo yêu cầu, mục đích, đạt hiệu quả đề ra, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, UBMTTQVN, các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về nội dung, mục đích yêu cầu và ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu để có sự phối hợp, hợp tác cùng với cán bộ điều tra, đảo bảo cung cấp thông tin điều tra chính xác, đầy đủ, phấn đấu hoàn thành công tác điều tra trước thời gian quy định. Các điều tra viên, các cán bộ được phân công tham gia Tổng điều tra phải nắm chắc các nội dung nghiệp vụ, phương pháp tiến hành điều tra, thực hiện bảo đảm đúng quy trình điều tra quy định, thu thập các thông tin và ghi phiếu điều tra trung thực, khách quan, đúng thực tế; không để trùng lắp, bỏ sót đối tượng, đơn vị, điều tra.

 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Thị xã và các phường, xã; các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sát đúng với tình hình thực tế của địa phương, nhằm phục vụ cho đợt ra quân thực hiện Tổng điều tra diễn ra vào ngày 01/4/2019 đảm bảo đúng thời gian, tiến độ yêu cầu đề ra.

                                                          Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
UBND THỊ XÃ LÀM VIỆC VỚI UBND PHƯỜNG 1 VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN NĂM 2018, QUÝ 1/2019 VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC (21/3/2019)
Đoàn cơ sở CA thị xã Quảng Trị tổ chức cấp, phát CMND miễn phí cho công dân trên địa bàn xã Hải Lệ (21/3/2019)
Thị xã Quảng Trị tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ (21/3/2019)
Ban ATGT thị xã Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2019 (21/3/2019)
Đoàn viên công an thị xã Quảng Trị ra quân tổng vệ sinh môi trường (21/3/2019)
Chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ đông-xuân (21/3/2019)
Hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động (18/3/2019)
Thị xã Quảng Trị: Tích cực triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi (14/3/2019)
UBND thị xã Quảng Trị tổ chức hội nghị phổ biến Luật trợ giúp pháp lý – Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành (17/3/2019)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ