Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường 1, thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Ngày cập nhật: 11/05/2015 3:16:42 CH

 

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ

ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC

                          XÂY DỰNG PHƯỜNG PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN, BỀN VỮNG                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Đ/c Nguyễn Đức Phong

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường 1

          Phường 1 nằm phía tây nam của thị xã Quảng Trị, thế mạnh chủ yếu là phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân phường 1 đã đoàn kết vượt qua khó khăn, huy động nhiều nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ hiệu quả của tỉnh và thị xã, các cơ chế, chính sách được vận dụng sáng tạo, linh hoạt nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực để phường tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

ĐẠT VÀ VƯỢT 14/14 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2010-2015.

Đảng bộ phường 1 triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình suy giảm kinh tế, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể thị xã, Đảng bộ và nhân dân phường đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực công tác.

Kinh tế phát triển khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp.Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm gần 37%. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực khác. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường có chuyển biến. Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được chăm lo. 93% gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa, các khu phố đều giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa và văn hóa xuất sắc; 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia, Phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và các tầng lớp nhân dân. Hộ nghèo giảm còn 2,56%. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đã tập trung chỉ đạo thành công việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, chính vì vậy, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

ĐẢNG BỘ LIÊN TỤC ĐẠT TRONG SẠCH VỮNG MẠNH VÀ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, phát huy hiệu quả tốt. Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới. Dân chủ được phát huy, đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua triển khai các chuyên đề hàng năm với nhiều hình thức thiết thực. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 56 lượt tập thể, 135 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Qua đó đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức rèn luyện, khuyến khích động viên phong trào thi đua, đưa các phong trào thi đua vào thực tiễn lao động sản xuất, học tập và công tác.

Đảng bộ liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu và được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Năm 2014 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua và Cờ đơn vị xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả đạt được trong thời gian qua là động lực to lớn để cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường vững vàng bước tiếp trên hành trình phát triển.

...QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ TRONG NHIỆM KỲ 5 NĂM ĐẾN.

Bước vào giai đoạn mới, chủ trương chính sách của đảng, nhà nước sẽ có tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội và tạo điều kiện, hành lang pháp lý để địa phương tiếp tục vận dụng, phát triển. Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành; sự đồng thuận, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sẽ là nguồn lực vô giá để nhân lên sức mạnh, giúp đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, những khó khăn chung mang tính khách quan và những hạn chế từ nội tại chưa được giải quyết như: tăng trưởng kinh tế chưa thực sự vững chắc, chất lượng và hiệu quả chưa cao, một số sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường; quản lý nhà nước về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường còn bất cập; xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá xã hội còn chậm...sẽ tác động không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường.

Nhằm tiếp tục đưa phường 1 sớm đạt chuẩn văn minh đô thị và phát triển toàn diện, bền vững, đảng bộ phường xác định phương hướng chung của nhiệm 2015-2020 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển; chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và phát triển toàn diện, bền vững”. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường xây dựng đảng về chính trị tư tưởng. Đổi mới việc quán triệt, học tập nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, các biểu hiện tiêu cực và suy thoái đạo đức lối sống, kịp thời xử lý những vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ đảng viên. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành đảng bộ Phường Khóa VI về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề. Mỗi Chi bộ đăng ký một nội dung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng; phát huy vai trò giám sát của quần chúng và các tổ chức chính trị xã hội trong kiểm tra giám sát; xử lý và thi hành kỷ luật nghiêm túc đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng. Phát huy vai trò của cấp ủy viên trong thảo luận, quyết định và trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực. Đổi mới việc ra nghị quyết đảm bảo thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phát huy được trí tuệ của tập thể cấp uỷ và vai trò phản biện của các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở. Chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác vận động quần chúng. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở và vai trò tự quản của các cộng đồng dân cư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm hướng vào phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, phát huy sức dân, và chịu sự giám sát của nhân dân; phát huy dân chủ rộng rãi để khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo, mọi nguồn lực, để mọi người dân được thực sự làm chủ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp công sức và ý tưởng xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung phát triển thương mại dịch vụ; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nghiên cứu và hình thành tuyến phố chuyên doanh. Khuyến khích thu hút và huy động mọi nguồn vốn đầu tư vào kinh doanh, sản xuất các mặt hàng có thế mạnh, phát triển thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa. Đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với nông nghiệp đô thị gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng một số mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao để nhân rộng. Làm tốt công tác quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, nhất là trật tự xây dựng, vỉa hè và thu gom rác thải. Đẩy mạnh xã hội hóa mọi nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất trường lớp học, chỉnh trang đô thị, lắp đặt điện chiếu sáng hẻm kiệt và bê tông hóa giao thông nội phường. Xem đây là một trong những nội dung cần ưu tiên tập trung chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

 Phát triển văn hóa thông tin, thể dục thể thao, gắn với triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan đơn vị văn hóa. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo để góp phần đưa giáo dục thị xã đi trước một bước so với mặt bằng chung của toàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng bộ thị xã. Nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và bình đẳng giới. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, lao động việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, cần đặc biệt chú trọng phát huy nhân tố con người và công tác cán bộ. Coi việc phát huy nhân tố con người và công tác cán bộ là khâu đột phá của nhiệm kỳ tới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, biết làm và làm có hiệu quả; chú trọng đổi mới tác phong công tác của cán bộ, công chức theo phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Tạo điều kiện để cán bộ công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Coi trọng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các khu phố, các cơ quan đơn vị. Nhân rộng mô hình người hoạt động không chuyên trách phường kiêm nhiệm hoạt động không chuyên trách ở khu phố. Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân...

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 -2015, với truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết đồng thuận và quyết tâm chính trị cao độ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 1 sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 vào cuộc sống, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phát triển toàn diện, bền vững, góp phần xây dựng thị xã Quảng Trị sớm trở thành đô thị loại III./.

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phường 3 quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sớm công nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (10/5/2018)
Hải lệ tổ chức tuyên truyền luật hình sự và nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai (10/5/2018)
Kỷ niệm 5 năm kết nghĩa giữa Phường 2, thị xã Quảng Trị với Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (4/5/2018)
Phường 3 - thị xã Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập (22/3/2018)
Phường 3 chung sức xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2020 (20/3/2018)
Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phường 3 ( 19/3/2008 – 19/3/2018) (22/3/2018)
Phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo (13/3/2018)
Phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo (24/3/2018)
Hội Nông dân Phường 3, thị xã Quảng Trị phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao (7/3/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ