Đảng bộ Phường 1 chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Tổ chức cơ sở Đảng


Ngày cập nhật: 27/05/2015 8:53:43 SA

Nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong những năm qua, Đảng bộ Phường 1 đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời  ban hành Nghị quyết chuyên đề về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” với các chỉ tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ Khu phố 3, phường 1 được triển khai nghiêm túc và dân chủ. 100% đảng viên trong chi bộ có mặt đầy đủ để tham gia góp ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp. Trong những năm qua, ngoài việc duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng để triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chi bộ Khu phố 3 phường 1 còn tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề để kịp thời triển khai những nhiệm vụ của địa phương. Nội dung, phương thức sinh hoạt phong phú, sát tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên khu phố. Nhờ vậy, chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; khu phố nhiều năm liền đạt danh hiệu khu phố văn hóa xuất sắc của tỉnh.

                                                                                
Ông Nguyễn Hữu Lập – Bí thư chi bộ Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Quảng Trị cho biết thêm: " Duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt chuyên đề để kịp thời triển khai, giải quyết một số vấn đề quan trọng, nổi cộm trong chi bộ và khu dân cư. Chúng tôi đã thực hiện tốt việc vận động quần chúng thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ mà chi bộ đã đề ra như việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã hội hóa hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư"

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Đảng phải luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phải luôn tự chỉnh đốn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang", trong những năm qua, Đảng ủy Phường 1 đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo. Đồng thời ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo củng cố tổ chức xây dựng đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đặc biệt việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về " Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực đã góp phần làm chuyển biến tích cực nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã duy trì nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề phù hợp với đặc điểm của đơn vi ít nhất 2 lần/năm. Đồng thời đã triển khai đăng ký một nội dung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Là đơn vị được chọn làm thí điểm mô hình nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND, Đảng ủy P1 đã duy trì cơ chế làm việc phù hợp, phân công trách nhiệm và giao nhiệm vụ rõ ràng, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ  thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Đức Phong - Bí Thư - Chủ tịch UBND Phường 1 Thị xã Quảng Trị cho biết: " Để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trước hết là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đặc biệt là việc đổi mới cách ra Nghị quyết, làm cho Nghị quyết của Đảng ủy ngắn gọn, thiết thực, đi vào cuộc sống. Cùng với đó, chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của các ban ngành, đoàn thể động viên nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng, toàn xã hội để nhân lên sức mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới".
Ý Đảng hợp với lòng dân nên trong những năm qua, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, QP, AN đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, với tốc độ tăng bình quân trên 16%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tăng lên đáng kể. Đến nay, toàn phường có trên 91% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 100% khu phố đạt khu phố văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Chính sách an sinh xa hội được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,56%. Quốc phòng, An ninh được đảm bảo, góp phần quan trọng trong việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Lan - Bình Nguyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phường 3 quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sớm công nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (10/5/2018)
Hải lệ tổ chức tuyên truyền luật hình sự và nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai (10/5/2018)
Kỷ niệm 5 năm kết nghĩa giữa Phường 2, thị xã Quảng Trị với Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (4/5/2018)
Phường 3 - thị xã Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập (22/3/2018)
Phường 3 chung sức xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2020 (20/3/2018)
Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phường 3 ( 19/3/2008 – 19/3/2018) (22/3/2018)
Phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo (13/3/2018)
Phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo (24/3/2018)
Hội Nông dân Phường 3, thị xã Quảng Trị phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao (7/3/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ