Phường 3 quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sớm công nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”


Ngày cập nhật: 10/05/2018 10:58:51 SA

Nhằm góp phần sớm xây dựng “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường 3 đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài địa bàn với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, xây dựng bộ mặt đô thị của phường ngày càng văn minh, hiện đại.

Phường 3 là trung tâm chính trị kinh tế, văn hóa của thị xã có diện tích tự nhiên176,4 ha với 1972 hộ 8629 nhân khẩu được phân bố đều ở 8 khu phố. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp, các ngành nên đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực trong đó đặc biệt là việc quy hoạch đô thị làm hình thành nhiều khu dân cư mới cùng với hệ thống giao thông đô thị, cống thoát nước được đầu tư nâng cấp, mở rộng, các tuyến đường chính, hẽm kiệt được điện chiếu sáng, cây xanh đô thị, được quan tâm đầu tư đúng mức đã làm tăng tỷ lệ đô thị hóa của phường.

Qua 2 năm triển khai thực hiện xây dựng Phường văn minh đô thị, bộ mặt đô thị của Phường 3 đã có nhiều bước chuyển biến tích cực. Kinh tế của phường có bước phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ lệ thương mại dịch vụ, công nghiệp, giảm tỉ lệ kinh tế nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế. Nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ, ngành nghề được mở rộng khắp trên địa bàn. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục- thể thao trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức nhiều loại hình với nhiều nội dung, hình thức phong phú phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây cũng là thành công bước đầu trong việc phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao bằng hình thức xã hội hóa, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đi vào chiều sâu đã thực sự khơi dậy các nguồn lực từ nhân dân, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, với phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”,cán bộ và  nhân dân phường 3 đã đóng góp tích cực xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao để phục vụ nhân dân, các di tích văn hóa được nâng cấp, giữ gìn và tôn tạo. Tỉ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa, hằng năm đều tăng. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và đảm bảo góp phần quan trọng cho sự phát triển trên địa bàn của phường.

                                                               

Phường 3  ra tích cực ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường 

          Tuy đã có nhiều chuyển biến đáng kể, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn đó là các tiêu chí đạt được vẫn chưa mang tính bền vững: hệ thống giao thông nội phường còn nhiều bất cập, cơ sở hạ tầng, kiến trúc cây xanh chưa  đồng bộ, hệ thống thoát nước một số tuyến đường còn dở dang. Trật tự vĩa hè vẫn còn nhiều bất cập.

Do đó, nhằm sớm đạt các tiêu chí xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Phường 3 sẽ tập trung quy hoạch nâng cấp chỉnh trang đô thị, xây dựng các hành vi ứng xử văn hóa văn minh, chống các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, làm cho mọi người, mọi cộng đồng dân cư có nếp sống tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quy định, quy ước của cộng đồng, hoàn thành các tiêu chí về đô thị đạt chuẩn văn minh.

Theo đó, phường sẽ tập trung xây dựng phong trào văn hóa, thể thao trên địa bàn phấn đấu trên 100% khu  phố có điểm sinh hoạt văn hóa thể thao hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; Duy trì  và nâng cao chất lượng các hoạt động văn nghệ quần chúng; hoạt động các câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa.  Nâng cao chất lượng, phát triển chiều sâu phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông; không để phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự... ; Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền thông qua ban thanh tra nhân dân; tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại giữa UBND Phường với nhân dân, tuyên truyền phổ biến các Luật mới …;  xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện tốt các chính sách xã hội kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trái pháp luật; định hướng xây dựng nếp sống văn hóa- văn minh đô thị cho mỗi người, mỗi cộng đồng sống làm việc theo pháp luật và quy định quy ước của cộng đồng dân cư, cơ quan địa vị, có tinh thần yêu nước, yêu quê hương có lòng tự hào dân tộc, tự hào quê hương, có ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vì quê hương giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh: nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân, tuyên truyền vận động làm thay đổi ý thức  của người dân.Tập trung các giải pháp biện pháp nhằm tăng cường phòng chống các vi phạm về nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa văn minh đô thị đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước để lập lại trật tự kỷ cương đô thị.

           Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục một cách sâu rộng và đồng bộ trong các ban ngành, các đoàn thể, cơ quan, trường học, các cộng đồng dân cư để mọi người nhận thức rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng phường  đạt chuẩn văn minh đô thị nhằm tạo nên sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người, mọi ngành, mọi cấp trong xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Hy vọng rằng với sự đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cùng với quyết tâm cao trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị, Phường 3 sẽ sớm được nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” trong thời gian sớm nhất.

                                                                                  n                    Ngọc Lan

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Phường 3 quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sớm công nhận “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” (10/5/2018)
Hải lệ tổ chức tuyên truyền luật hình sự và nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai (10/5/2018)
Kỷ niệm 5 năm kết nghĩa giữa Phường 2, thị xã Quảng Trị với Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (4/5/2018)
Phường 3 - thị xã Quảng Trị kỷ niệm 10 năm thành lập (22/3/2018)
Phường 3 chung sức xây dựng thị xã Quảng Trị đạt đô thị loại III vào năm 2020 (20/3/2018)
Nhiều hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Phường 3 ( 19/3/2008 – 19/3/2018) (22/3/2018)
Phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo (13/3/2018)
Phường 3, thị xã Quảng Trị thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo (24/3/2018)
Hội Nông dân Phường 3, thị xã Quảng Trị phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao (7/3/2018)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ