Biên bản Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã


Ngày cập nhật: 25/09/2014 5:22:30 CH

Tải về Biên bản Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 1 (11/1/2016)
Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non thuộc các trường Mầm non công lập thị xã Quảng Trị năm 2015 (7/1/2016)
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Quảng Trị năm 2015 (7/1/2016)
Biên bản Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã (25/9/2014)
Danh sách dự tuyển tiếp nhận không qua thi tuyển công chức phường, xã năm 2014 (Tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2014) (1/8/2014)
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ) (12/8/2014)
Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014 (21/6/2014)
Thông báo Tuyển dụng công chức phường, xã năm 2014 (21/6/2014)
Thông báo
PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

    

Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ