IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
42721/TT-UBND 09/07/2018UBND TXQT Tờ Trình dự thảo Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2019-2020
43109/KH-UBND 09/07/2018UBND TXQT Báo cáo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
4478/BC-HÐND09/07/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
4198/BC-CCTHADS29/06/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
3881/BC-MTTQ-BTT27/06/2018Mặt Trận TQVN TXQT Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
39182/BC-VKS27/06/2018Viện kiểm Sát TXQT Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm 2018
2896/BC-UBND22/06/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Phục vụ Đại biểu HĐND Thị xã TXCT trước kỳ họp thứ 7)
2995/BC-UBND22/06/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND Thị xã khóa VI
2757/TB-LN13/06/2018HĐND TXQT Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
2254/TB-HÐND04/06/2018HĐND TXQT Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VI
3082/BC-UBND04/06/2018UBND TXQT Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA 6 tháng đầu năm 2018
4001/BC-TA25/05/2018Toàn Án Nhân dân TXQT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị

PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
Copyright 2018 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ