IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
58111/TB-LN07/08/2018HĐND TXQT Thông báo về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
59112/TB-HÐND07/08/2018HĐND TXQT Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
49 .... /NQ-HÐND25/07/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị Quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
50..../NQ-HÐND25/07/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Uỷ viên UBND thị xã Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021
5599/HÐND-BPC24/07/2018HĐND TXQT Báo cáo Thẩm tra Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
57102/BC-HÐND24/07/2018HĐND TXQT Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội thị xã khóa VI
56100/BC-HÐND23/07/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 7
5189/TTr-HÐND23/07/2018HĐND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thị xã.
52100/BC-HÐND23/07/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã Quảng Trị lần thứ 7
53101/BC-HÐND 23/07/2018HĐND TXQT Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND thị xã kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 6
5488/BC-HÐND20/07/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2017
4682/TB-HÐND18/07/2018HĐND TXQT Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
48745/TTr-UBND17/07/2018UBND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án và Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
42721/TT-UBND 09/07/2018UBND TXQT Tờ Trình dự thảo Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2019-2020
43109/KH-UBND 09/07/2018UBND TXQT Báo cáo Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2019-2020, nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
4478/BC-HÐND09/07/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018
4198/BC-CCTHADS29/06/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
3881/BC-MTTQ-BTT27/06/2018Mặt Trận TQVN TXQT Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
39182/BC-VKS27/06/2018Viện kiểm Sát TXQT Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm 2018
2896/BC-UBND22/06/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Phục vụ Đại biểu HĐND Thị xã TXCT trước kỳ họp thứ 7)
2995/BC-UBND22/06/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND Thị xã khóa VI
2757/TB-LN13/06/2018HĐND TXQT Thông báo về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
2254/TB-HÐND04/06/2018HĐND TXQT Thông báo Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thị xã Quảng Trị khóa VI
3082/BC-UBND04/06/2018UBND TXQT Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA 6 tháng đầu năm 2018
4001/BC-TA25/05/2018Toàn Án Nhân dân TXQT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị

PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ
a href="https://beezo.vn">beezo.vnbeezochợ sỉ onlinebeezo quảng châu