IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
11406/BC-HÐND15/01/2019HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 8
11304/HÐND-VP04/01/2019HĐND TXQT Về việc đính chính Nghị quyết HĐND
10641/2018/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN thị xã Quảng Trị năm 2019
10742/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thị xã Quảng Trị
10843/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
10944/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
11045/2018/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
11145/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm, 2019
11247/NQ-HÐND26/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019
105209/BC-HÐND18/12/2018HĐND TXQT Báo cáo thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Quảng Trị, khóa VI
991345/TTr-UBND17/12/2018UBND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
100..../NQ-HÐND17/12/2018HĐND TXQT Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2019
101..../NQ-HÐND17/12/2018HĐND TXQT DTNQ về giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi và phân bổ NS địa phương năm 2019
102201/HÐND-VP17/12/2018HĐND TXQT HỎA TỐC: Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phục vụ kỳ họp thứ 8
103...../HD-HÐND17/12/2018HĐND TXQT Hướng dẫn thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ Tám, HĐND thị xã khóa VI
104202/HÐND-BPC17/12/2018HĐND TXQT Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa VI
97200/HÐND-VP15/12/2018HĐND TXQT V/v tóm tắt báo cáo tại kỳ họp HĐND
98199/BC-HÐND12/12/2018HĐND TXQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2018, chương trình công tác năm 2019
95198/TTr-HÐND12/12/2018HĐND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung,, thời gian tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2019
96..../HÐND-VP12/12/2018HĐND TXQT Phân tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 8
88191/QÐ-HÐND10/12/2018HĐND TXQT Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
92225/BC-UBND10/12/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách thị xã năm 2019
93226/BC-UBND10/12/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2018, kế hoạch đầu tư năm 2019
94227/BC-UBND10/12/2018UBND TXQT Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019
91224/BC-UBND07/12/2018UBND TXQT Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện chủ đề "Năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị" trong năm 2017 và 2018
90343/BC-VKS05/12/2018Viện kiểm Sát TXQT Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã năm 2018 tại kỳ họp 8, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
87218/BC-UBND05/12/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình giải quyết lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thị xã Quảng Trị
86186/HÐND-VP04/12/2018HĐND TXQT V/v lựa chọn nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 8
78215/BC-UBND04/12/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
80214/BC-UBND04/12/2018UBND TXQT Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2018
83..../NQ-HÐND04/12/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
85....../2018/NQ-HÐND03/12/2018HĐND TXQT Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN thị xã Quảng Trị năm 2019
79183/BC-HÐND03/12/2018HĐND TXQT Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 8
761307/TTr-UBND03/12/2018UBND TXQT Tờ trình về việc đề nghị thông qua các Báo cáo. Tờ trình trình kỳ họp 8, HĐND thị xã khóa VI
771305/TTr-UBND30/11/2018UBND TXQT Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã
8902/BC-TA30/11/2018Toàn Án Nhân dân TXQT Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
81211/BC-UBND28/11/2018UBND TXQT Báo cáo tình hình triển khai sắp xếp thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị
82213/BC-UBND28/11/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã
74208/BC-UBND28/11/2018UBND TXQT Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và KNPA năm 2018
73167/BC-CCTHADS26/11/2018Chi cục Thi hành án TXQT Báo cáo kết quả công tác thi hành dân sự năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019
72198/BC-HÐND16/11/2018UBND TXQT Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp 7 đến nay, HĐND thị xã khóa VI (Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri)
75198/BC-UBND16/11/2018UBND TXQT Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp 7 đến nay, HĐND thị xã khóa VI
70158/TB-HÐND16/11/2018HĐND TXQT Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8
71194/BC-UBND15/11/2018UBND TXQT Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019 (Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri)
67148/TB-HÐND26/10/2018HĐND TXQT Thông báo Nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
68145/HÐND-VP25/10/2018HĐND TXQT Công văn về việc chuẩn bị các nội dung phục vụ lấy phiếu tín nhiệm
69146/KH-HÐND25/10/2018HĐND TXQT Kế hoạch Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, nhiệm kỳ 2016-2021

PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
Copyright 2019 by UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ